Министарство привреде и предузетништва Републике Српске подсјећа све привредне субјекте који су извршили повећање плате радницима у периоду јануар-јун 2021. године да имају могућност да најкасније до 30. августа 2021. године поднесу Захтјев за подстицаје на повећање плата.

Привредни субјекти Захтјев могу поднијети електронски, путем апликације „е-подстицај“ која се налази на сајту Министарства привреде и предузетништва, након чега је потребно да Министарству, у писаној форми, доставе одштампану, потписану и овјерену прву страну Захтјева са бар кодом, чиме се Захтјев сматра поднесеним.

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске запримило је до сада 230 Захтјева привредних субјеката за подстицај за повећање плате радника за обрачунски период јануар-јун 2021. године.

Циљ ове мјере је отклањање сиве зоне у области исплате плата радника и превођење цјелокупног новчаног износа који радник прима од привредног субјекта у легалне токове.  Овом мјером наставља се континуитет у активностима на сузбијању сиве економије, као и побољшању положаја радника и незапослених лица, те унапређивању цјелокупног пословног окружења.

Подсјетимо, право на подстицајна средства имају привредна друштва и предузетници, који су повећали плате запослених у односу на почетну плату из марта 2019. године, а испуњавају опште и посебне услове Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, док је измјеном и допуном закона уведена могућност да привредни субјект може остварити право на подстицај и за раднике са којима је засновао радни однос и послије марта 2019. године. С тим у вези, привредни субјекти могу остварити право на подстицај за обрачунски период јануар-јун 2021. године и за раднике запослене најкасније до 01.07.2020. године којима су повећали плату у односу на период почетне плате прописан Законом о подстицајима у привреди Републике Српске.

Привредним субјектима у Републици Српској је у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, до сада исплаћено око 13 милиона КМ на име подстицаја за повећање плата радника.