1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Дрвна индустрија Власеница“ а.д. Власеница

2. СЕКТОР

Дрвна индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Подручје општине Власеница

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је оживљавање постојећих производних капацитета привредног друштва „Дрвна индустрија Власеница“ а.д. Власеница , који се налазе на подручју општине Власеница.

Досадашња дјелатност привредног друштва:

  • производња намјештаја, паркета и резане грађе.

 

Производне могућности /инсталисани капацитети (тренутно):

Kапацитет примарне прераде (пилане)

12.000 m3/год

Kапацитет производње кревета

24.000 ком/год

Kапацитет производње паркета

48.000 m2/год

Kапацитет сушара је (у једном турнусу)

150 m3

 

Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру: струја, вода, канализација, котловница, прилаз за теретна возила.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Могућност сарадње:

  • приватизација,
  • могућност продаје неискориштеног земљишта (погодно за greenfieldинвестиције),
  • пословно техничка сарадња (инвестирање у покретање производње).

 

5.2 Статус пројекта

Привредно друштво „Дрвна индустрија Власеница“ а.д. Власеница је у 83,47% власништву Владе Републике Српске, која тражи стратешког партнера.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Повољна географска позиција. Општина Власеница се налази на магистралном путу Београд- Сарајево, Нови Сад – Сарајево.
  • Дуга индустријска традиција, квалитет и доступност високостручне радне снаге, уз конкурентну цијену рада.
  • Република Српска располаже заначајним сировинама за дрвну индустрију.
  • Простор привредног друштва „Дрвна индустрија Власеница“ а.д. Власеница је погодан за покретање дрвне или неке друге производње и за складиштење.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Продаја државног капитала проводи се у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима, путем расписивања тендера или методом непосредног одабира купца. Стратешки партнер (купац) у својој понуди предлаже купопродајну цијену, те план инвестиција, план запошљавања и остале намјере. Такође, цијену закупа производног објекта, заједничко улагање и друге видове сарадње предлаже стратешки партнер у писму намјере.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране потенцијалног улагача или заједничко улагање.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске за запошљавање, пореске и царинске олакшице, повољан третман страних инвеститора, споразуми о унапређењу и заштити инвестиција.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у кругу привредног друштва „Дрвна индустрија Власеница“ а.д. Власеница и у 83,47% је власништву Владе Републике Српске. Расположиви простор: 41.374 m2 земљишта, од чега под објектима 9.433 m2. Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Влада Републике Српске проводи активности на тражењу стратешког партнера.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

„ДРВНА ИНДУСТРИЈА ВЛАСЕНИЦА“ А.Д. ВЛАСЕНИЦА
Телефон: +387 56 710 970;
E-mail: div.finali@gmail.com