1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња инфраструктуре у Индустријској зони 2 (фаза 1), Бијељина

2. СЕКТОР

Овај пројекат спада у сектор индустрије и малих и средњих предузећа (МСП)

3. ЛОКАЦИЈА

Град Бијељина се налази у сјевероисточном дијелу Републике Српске, на тромеђи БиХ, Хрватске и Србије. Град се налази у централном дијелу равничарског подручја Семберије. Најважније природне ресурсе овог подручја представљају плодно земљиште, геотермална вода (на дубини 1.350 m са температуром 75°C), 1.700
сунчаних сати годишње и значајне залихе глине.
Удаљеност Бијељине од границе са Србијом је 12 km а са Хрватском (ЕУ) 45 km.
Најближи аеродром Тузла удаљен је само 70 km од Бијељине, а међународни аеродром Београд 122 km. Град Бијељина је жељезничком пругом повезан за жељезничким чвориштем у Шиду, Србија (60 km).

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Регулационим планом Града Бијељина утврђено је подручје за индустријске и пословне намјене подручје укупне површине 126 hа. Ово подручје се налази сјеверозападно од центра града. За ово подручје урађена је Студија изводљивости која предвиђа изградњу модерне индустријске зоне на земљишту површне 39,5 ha
(које је у јавном власништву) што би представљало опремање прве фазе Индустријске зоне 2 од укупно 126 hа.
Пројекат укључује припремне активности (технички пројекат) и изградњу основне инфраструктурне мреже односно: унутрашњу путну мрежу, уређење земЉишта, водоснабдијевање и канализациону мрежу, напајање електричном енергијом и телекомуникациону мрежу. Очекује се да ће резултат улагања бити 48 парцела у
потпуности опремљених модерном инфраструктуром укупне површине 346.200 m². Површина појединачних парцела се креће од 3.900m² до 13.650m², са могућношћу подјеле парцеле на мање површине или спајања у парцеле веће површине. Индустријска зона 2 у Бијељини ће бити првенствено усмјерена на веће стране и домаће инвеститоре и МСП која биљеже раст у прехрамбеном и металопрерађивачком сектору и која су извозно оријентисана. Поред предвиђених сектора предвиђени су и сектори обновљиве енергије и услуге подршке.
Сврха пројекта је успостављање инфраструктуре на површини 39,5 hа. Основ за покретање ове иницијативе је доступност земљишта у власништву Града, доступност младе радне снаге те постојећи захтјеви 8 домаћих и страних инвеститора који су изразили интерес за покретање пословања на подручју Бијељине.
Свеукупни циљ пројекта је привлачење најмање 40 домаћих и страних инвеститора у области производне и пратећих индустрија и отварање 1.200 додатних радних мјеста до 2022. године.                                    Специфични циљ је изградња инфраструктурне мреже на површини од 39,5 hа greenfield локације и те стварање понуде за потенцијалним инвеститорима у виду 48 парцела укупне површине 346.200 m².

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

 • Урађена Студија изводљивости иградње инфраструктуре у Индустријској зони 2,
 • Дјелимично урађена пројектна документација и обезбијеђена одобрења за грађење.

 

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Локација на граници три земље: Хрватска (ЕУ), Србија, БиХ;
 • Природни ресурси: највеће подручје плодног пољопривредног земљишта у РС, извори геотермалне воде, глина каолинит;
 • Снажан пољопривредни сектор, системи наводњавања, стакленици;
 • Проактивна и професионална локална управа и институције за подршку;
 • Постојање сета подстицаја за инвеститоре и МСП;
 • Раст броја становника;
 • Доступност младе радне снаге;
 • Доступност образовних институција на свим нивоима: од стручних школа до универзитета;
 • Реализација великих инфраструктурних пројеката: водовод и канализација, регионална депонија;
 • Концентрација пословних и финансијских услуга, образовних, културних, спортских и стамбених могућности.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Укупна процијењена вриједност пројекта је 7.223.538,30 eвра (укључујући ПДВ), с тим што се реализација Пројекта може изводити фазно. Процијењена вриједност се темељи на подацима из Студије изводљивости/Инвестиционог плана за Индустријску зону 2. Пројекат предвиђа изградњу и комплетно увезивање основне инфраструктурне. Оправданост инвестиције потврђују економски показатељи који указују да би нвестиција имала позитиван утицај на шире социо-економско окружење.

6.2 Планирани извори финансирања

Мјешовито финансирање:

 • Буџет Града Бијељина,
 • Финансирање средствима ЕУ (ИПА инструмент за претприступну помоћ),
 • Финансирање средствима других међународних донатора.

 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Врсте подстицаја које Град Бијељина нуди потенцијалним инвеститорима:
Могућност куповине грађевинске парцеле у складу са потребама инвеститора у смислу облика и величине, као и могућност плаћања на 60 ( шездесет) мјесечних рата бескаматно. Умањење накнада за уређење земљишта за производне објекте за 85%.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Индустријска Зона 2, Бијељина фокусирана је на привлачење неколико група инвеститора са различитих тржишта и из два главна производна сектора: прехрамбеног и металопрерађивачког сектора.
Од потенцијалних инвеститора се очекује само улагање у изградњу производнопословних објеката, док би Градска управа обезбиједила инфраструктурно опремљено земљиште.

Циљни клијенти:

 • Велики инвеститори зависни од пољопривредне производње у Семберији и сусједним подручјима,
 • Растућа мала и средња производна предузећа, углавном извозне орјентације,
 • Предузећа која траже млади образовани кадар по конкрентним тржишним цијенама рада,
 • Предузећа која траже локације изван територије ЕУ, а које су у близини главних тржишта ЕУ и Западног Балкана,
 • Предузећа која се баве пружањем услуга, посебно пружаоци услуга подршке за индустријску зону.

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Индустријска зона 2 се налази у равничарском подручју у рубном дијелу сјеверозападно од града Бијељине у близини кружног тока на улазу у град.
Подручје зоне се простире на преко 39.5ha земљишта, а налази се у оквиру већег комплекса површине 126 hа који је намијењен за Индустријску зону 2. На преосталом простору ће бити могуће ширење Зоне у будућности.
На јужној страни уз границу Зоне пролази саобраћајница а у будућности је планирана изградња жељезничке станице сјеверно од Зоне. Источно од Индустријске зоне почиње резиденцијално подручје. У близини се налази постојећа Индустријска зона 3, док су дуж улице Стефана Дечанског већ изграђени одређени привредни објекти.
У складу са Регулационим планом, подручје Индустријске зоне 2 у БијеЉини је већ одређено за пословне намјене (Службени гласник бр. 23/07 од 01.10.2007. године).

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ
 • Урађена студија изводљивости/Инвестициони план за прву фазу Индустријске зоне 2,
 • Урађена пројектна документација за главну саобраћајницу у оквиру Индустријске зоне 2, у складу са Регулационим планом индустријске зоне 2,
 • Прибављени локацијски услови за предметну саобраћајницу.
 • У припреми затварање финансијске конструкције за изградњу дијела горе наведене саобраћајнице из буџетских и међународних извора.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Индустријска зона 2 сматра се најважнијим инструментом помоћу којег Град Бијељина може стимулисати економске активности међу постојећим малим, средњим и великим предузећима, као и привући предузећа из иностранства и на тај начин створити могућности за отварање нових радних мјеста за више од 14.118 незапослених лица и више од 800 младих који сваке године излазе на тржиште рада.
Град Бијељина има за циљ да развије привлачну индустријску зону у којој ће осигурати флексибилан, потпуно опремљен и функционалан простор за пословање. Предложене измјене Регулационог плана омогућиће већу флексибилност простора, визуелни и саобраћајни идентитет, те одвајање комерцијалних од резиденцијалних површина.
Индустријска зона 2 биће препозната као најбоља локација за директна страна улагања растућа и извозно орјентисана МСП, посебно предузећа која се баве напредном прехрамбеном индустријом и производњом метала на сјевероистоку РС.
Преференцијални сектори за Индустријску зону 2 су усклађени са друштвеноекономским анализама, анализама конкурентности и Стратегијом развоја за Град Бијељина.

 • Метална и металопрерађивачка индустрија,
 • Прехрамбена индустрија,
 • Услуге и производи за подршку пољопривредној производњи (нпр. предузећа за дистрибуцију, производња сточне хране, агро-техника (алати и машине), производња и израда пластеника,
 • Грађевинска индустрија, са фокусом на грађевинске елементе од дрвета, ПВЦ материјала, цемент, глина и сл.,
 • Друге индустрије производног карактера (дрвна, електро, текстилна, итд.),
 • Енергетика (обновљива енергија) – произвођачи опреме и предузећа која обезбјеђују напајање енергијом,
 • Услужне дјелатности као што су банке, осигуравајуће куће, предузећа која се баве пословним консалтингом, технички сервиси и услуге, сектор гастрономије и угоститељства, обданишта и/или дјечији боравак (до 20% од укупног капацитета подручја).

 

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
Бојан Ђокић, Службеник за локални економски развој и инвестиције
Телефон: + 387 55 233 169
Факс: + 387 55 211 922
Мобилни: + 387 65 689 297
E-mail: bojan.djokic@sobijelјina.org