1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња комплекса Бање Дворови

2. СЕКТОР

Туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Дворови, Бијељина

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Бања посједује одличну локацију у сјевероисточном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине. (6 km удаљена од Града Бијељина-повезана бициклистичком стазом, 14 km удаљена од граничног прелаза са Србијом) и користи јединствени природни ресур – извор топле воде (75˚C). Постојећи бањски капацитети укључују бању, хотел (завршена прва од три планиране фазе), пет вањских базена, здравствени центар, ресторан, парк и спортске терене).
У претходне двије деценије није било значајнијих улагања у бањске капацитете. Поред тога, комплетан бањски комплекс претрпио је знатна оштећења током поплава 2010 и 2014. године.
Потребно је све постојеће капацитете реновирати као и изградити додатне (преостале фазе хотелског комеплекса). У склопу постојећег хотела се налази незавршени базен у затвореном.
Такође, у циљу задовољавања туристичке тражње и привлачења нових туриста потребно је увести нове велнес услуге и изградити додатне садржаје (нпр. аква парк, трим стаза).
Оквирна вриједност инвестиционих улагања је око 7.400.000 €.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пројекат би се реализавао кроз удио у власништву постојеће фирме односно Бање Дворови или путем Јавно-приватног партнерства.

5.2 Статус пројекта

Потребно је извршити реконсктрукцији постојећих као и изградњу нових капацитета и садржаја. Постоји идејно урбанистичко-архтектонско рјешење.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Бања Дворови посједује јединствени ресурс обновљиве енергије: љековиту термоминералну воду натријумско – калцијум – хидрокарбонатног састава.

Бања посједује уређену инфраструктуру гдје се у савременом опремљеном медицинском блоку с успјехом лијече сви облици реуматских обољења, хроничне гинеколошке болести, дијабетес, благе неурозе и рехабилитациона постреуматска стања, такође и превенција од каријеса испирањем уста. Поред наведеног у бањи се пружају и све врсте масажа, инхалација и акупунтура. Рекреативцима и спортским екипама на располагању су терени за рукомет, одбојку на пијеску, кошарку, трим кабинет, гимнастичка сала, тенис и сауна.
Локација туристичке дестинације бања Дворови је изузетно повољна, јер се налази поред регионалног пута који иде од границе са Србијом, од Раче према Бијељини, у средњем дијелу Семберије, најбогатијем пољопривредном подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Током сезоне, на базеним борави 3000-5000 посјетилаца дневно. Бања Дворови је била веома популарно мјесто током друге половине двадесетог вијека и локално становништво има искуства у обезбјеђивању услуга приватног смјештаја и/или производњи здраве хране.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Дирекција за изградњу и развој Града Бијељина је припремила Инвестициони програм изградње комплекса Бање Дворови који је усвојила Градска скупштина. На основу графичких прилога из идејног архитектонско-урбанистичког рјешења комлекса Бање Дворови дајемо оквирне процјене потребних средстава за изградњу планираних објеката:

1. Другa фаза хотела

2.562.262,99 €.

2. Спа центар

1.368.248,44 €.

3. Спортско-рекреативни центар са базеном

1.229.886,24 €

4. Аква парк

1.178.640,98 €

5. Спортски терени

122.710,05 €

6. Апартманско становање /бунгалови

306.775,13 €

7. Трим стаза

51.129,19 €

8. Паркинг простори

153.387,56 €

Укупна оквирна процјена планираних објеката износи:

6.973.040,58 €

 

Напомена:
Оквирна процјена је рађена према датим описима за стандардне конструкције и инсталације и није укључено опремање просторија намјештајем и опремом.

Процјена вриједности инвестиционих улагања

На основу власничке структуре, оквирних процјена непокретности (земљишта и објеката) који се задржавају и који се планирају на основу Идејног архитектонскоурбанистичког рјешења комлекса Бање Дворови, да би се исти реализовао потребно је:
Ријешити имовинске односе на површини од 27.625 m2, у оквирном износу од 442,067,23 €. Оквирна процјена инвестиционих улагања 7.415.107,81 €.

6.2 Планирани извори финансирања

Као извор финасирања предвиђено је потпуно финансирање од стране потенцијалног инвеститора/партнера.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Град Бијељина – Постојећи капацитети

6.4 Инпути од стране инвеститора

Приватни партнер – Реконструкција и ревитализација постојећих и изградња нових капацитета.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација предвиђена пројектом дефиниса Регулационим планом насељеног мјеста Дворови. Бањски комплекс је у власништву Града Бијељина 1/1. Бања Дворови, Бијељина је смјештена у СИ дијелу Републике Српске, 6 km удаљена од Бијељине. Бања „Дворови“ је формирана послије открића термалне воде бушењем за потребе истраживања нафте 1957. године у Семберији. До локације и на локацији обезбијеђена је сва потреба инфраструктура.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена предстудија економске оправданости.
Урађен Инвестициони развојни план од стране Дирекције за изградњу и развој Града Бијељина.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Кабинет градоначелника
Одсјек за локални економски развој и европске интеграције
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 55 233 132
+387 55 233 159
E-mail: investinbijeljina@gradbijeljina.org