1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња нових и реконструкција постојећих објеката болнице за физикалну медицину, рехабилитацију и балнеоклиматологију „Мљечаница“

2. СЕКТОР

Здравство

3. ЛОКАЦИЈА

Болница је лоцирана у подножју планине Козара, у долини рјечице Мљечанице, у мјесту Међувође, удаљена је 13,5 km од Козарске Дубице, 26 km од Приједора, 80 km од Бања Луке и 110 km од Загреба.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Стварање услова за повећање квалитета постојећих и изградњу нових смјештајних, дијагностичких и терапеутских капацитета за проширење асортимана и увођење нових здравствених услуга и повећање њиховог обима на нивоу потреба савремене Болнице за физикалну медицину и рехабилитацију.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Јавно-приватно партнерство

5.2 Статус пројекта

Урађена је Студија оправданости и изводљивости изградње и реконструкције објеката Болнице „Мљечаница“

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

У циљу обезбјеђења квалитетније понуде и повећања обима пружених услуга јавни партнер је утврдио неопходна инвестициона улагања.
Реализацијом уговора о ЈПП и стављањем у функцију земљишта на којем ће се изградити aпармански комплекс, wellnes центар и котловница јавни партнер – Болница Мљечаница остварује свој интерес у задовољењу потреба грађана на подручју лијечења и рекреације будући да постоје потребе за бањским лијечењем и рекреативним туризмом.
Такође, интерес јавног партнера у сарадњи с приватним партнером је реализација инвестиције која ће генерисати већу запосленост предузетничког сектора.
Приватни партнер остварује своје интересе путем добијања права грађења на атрактивној локацији, очекиваног запошљавања властитих капацитета у изградњи и кориштењу објеката, као и реализацији добити од континуираног кориштења.
Од будућег приватног партнера јавни партнер тражи обавезујућу понуду за финансирање, изградњу, одржавање и управљање изграђеним капацитетима, све без финансијског судјеловања јавног партнера. Даљњи је захтјев јавног партнера према приватном партнеру да се, по истеку трајања уговора о ЈПП, сви изграђени објекти без накнаде пренесу у пуно власништво Болнице Мљечаница.
Реуматске болести су међу водећим разлозима одласку љекару у високоиндустријализованим земљама и утичу на значајније поремећену функцију организма код особа средње и старије доби, више него друге болести. Новије спознаје о процесу настанка болести потичу интерес за што ранију дијагнозу и примјену терапије у што ранијем стадијуму болести. Све ово упућује на потпуну оправданост ових улагања.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Укупна вриједност пројекта износи 3.731.748,16 евра, од чега би јавни партнер уложио 1.900.910,10 евра, а приватни партнер 1.830.838,06 евра.

6.2 Планирани извори финансирања

Јавно-приватно партнерство

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

У циљу проширивања капацитета и унапређења садржаја здравствених услуга, као и увођење садржаја и услуга из области бањског туризма, јавни партнер може понудити: некретнине на кориштење односно локацију за изградњу објеката, стручне кадрове и опрему за пружање здравствених услуга, инфраструктуру и друге услужне дјелатности, кориштење природних потенцијала (термални извори).

6.4 Инпути од стране инвеститора

Модел за реализацију изградње Бањско-рекреативног комплекса у Мљечаници конципиран је на начин да предузеће које ће бити извршитељ уговора о ЈПП, сноси све трошкове изградње, одржавања, управљања, финансирања и дијелом кориштења објеката, а да јавни партнер, у оквиру уговорене мјесечне закупнине, користи изграђене капацитете у минималном износу од 50% попуњености смјештајних капацитета у апартманском комплексу, 50% капацитета Wellnes центра и базена и 100% капацитет котловнице. Јавни партнер се уговором о ЈПП обавезује да ће користити минимално 50% капацитета на нивоу године и за то сноси ризик и спреман је да плати услуге до тог износа. Преостали износ капацитета ће користити јавни партнер и има приоритет у кориштењу, а неискориштене капацитете приватни партнер може користити за пружање услуга на слободном тржишту.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Болница је лоцирана у подножју планине Козара, у долини рјечице Мљечанице, у мјесту Међувође, недалеко од Козарске Дубице. Асфалтном саобраћајницом повезан је са магистралним путем Козарска Дубица – Приједор, на удаљености 13 километара од Козарске Дубице и 26 километара од Приједора. Преко овог путног правца локација је шире повезана са гравитационим подручјима преко путних праваца Приједор – Нови Град, Приједор – Бања Лука, односно Козарска Дубица – Костајница и Козарска Дубица – Градишка. Локација Института удаљена је 58 km од Градишке и 80 km од Бања Луке. Мостови у Козарској Дубици и Градини као и близина ауто пута Загреб-Београд су значајан сегмент за планирани развој Болнице
„Мљечаница“.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је Студија оправданости и изводљивости изградње и реконструкције објеката Болнице „Мљечаница“.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
Контакт: Мр Синиша Јањетовић, в.д. помоћник министра
Телефон: 051/339-445
E-mail: s.janjetovic@mzsz.vladars.net