1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња прерађивачких капацитета воћа и поврћа у Агроиндустријској зони Нова Топола

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Агроиндустријска зона Нова Топола, Нова Топола, Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Постојећа структура и потенцијали пољопривреде у Градишци и потпуно функционална Агроиндустријска зона Нова Топола, заједно пружају могућност компанијама да интегришу постојеће примарне произвођаче, те започну своју производњу, као и да развијају нове брендиране производе за локална, а посебно извозна тржишта. Овај пројекат је прилика за средње и велике компаније из прехрамбеног сектора да сами успоставе нови модерни систем и инфраструктуру за откуп, производњу и прераду воћа и поврћа у срцу Лијевча поља.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Пословна идеја / пројектни концепт

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Расположива сировинска база (огромна природна богатства, изузетно повољни климатски услови, дугогодишње искуство и традиција бављења пољопривредом, велике површине обрадивог земљишта), доступно грађевинско земљиште у Агроиндустријској зони Нова Топола, проактивна и флексибилна локална управа која је стратешки опредјељена за свеобухватан и одржив развој, разноврсни подстицаји на локалном, републичком и државном нивоу.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Зависи од преференција инвеститора.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Агроиндустријска Зона Нова Топола, 100% у власништву Општине Градишка, локација зоне у је складу са просторним планом, регулационим планом и урбанистичким планом;
Постојећа инфраструктура: путна повезаност, струја, вода, телефон, интернет, канализација;

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ГРАДИШКА
Адреса: Видовданска 1А, 78400 Градишка
Телефон: 00 387 51 810 353, 00 387 51 810 300
Факс: 00 387 51 814 689
Е-пошта: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com
Web: www.opstina-gradiska.com
www.investingradiska.com