1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња привредних објеката у Пословној зони „Волујац“, Требиње

2. СЕКТОР

Мала и средња предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Требиње је најјужнији град Босне и Херцеговине и Републике Српске. Налази се у долини ријеке Требишњице, на тромеђи БиХ, Црне Горе и Хрватске. Надморска висина града је око 275 m. Требиње се налази на значајној раскрсници путева, а удаљено је од Дубровника 27 km, од Мостара 115 km, од Бања Луке 360 km, од Никшића 70 km, од Херцег Новог 38 km, од Сарајева 230 km. Данашња општина Требиње заузима простор од 904 km2. Требиње има 31.433 становника, од чега више од 75% живи у урбаном дијелу општине. У близини града налазе се три гранична прелаза, два са Црном Гором (према Никшићу и Херцег Новом) и један са Хрватском (Дубровник).

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Регулационим плановима „Пословна зона Волујац“ и „Пословна зона Волујац 2“ у широј урбаној зони града дефинисани су простори на којима је планирана изградња привредних објеката у функцији трговине, производње, прераде и складиштења. Постоји могућност изградње укупно 175.245 m2 привредних објеката. Земљиште се налази како у власништву града, тако и у приватном власништву. Град нуди могућност рјешавања имовинско-правних односа . Пословна зона „Волујац“и „Волујац 2“ је смјештена око 5 km југозападно од центра Града, око 1 km од магистралног пута М20 (Требиње-Дубровник) и уз планирану западну градску обилазницу.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

У овом моменту, у пословној зони ради 5 привредника. Урађена је пројектна документација за изградњу прилазних путева. У току ове године, Град је издвојио одређена средства у буџету и наставиће са изградњом инфраструктуре у пословној зони. Постоји могућност прикључка на водоводну мрежу, ел.енергетску мрежу, телекомуникације.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • добар географски положај, близина границе са Црном Гором и Хрватском,
 • близина ЕУ тржишта, близина лука, близина аутопута,
 • постоји радна снага расположена за преквалификацију у складу са потребама производње,
 • погодности које нуди Град и Република Српска за покретање производње,
 • Удаљеност зоне од најближе жељезничке станице 70 km, од морске луке 30 km, од аеродрома 45 km,
 • Постоје расположиве локације у власништву Града за изградњу привредних објеката,
 • Проактивна и ефикасна локална управа,
 • Издавање грађевинске дозволе у року од три дана од момента предаје комплетне документације,
 • Повољни климатски и хидро услови за узгој медитеранских култура,
 • Потенцијал за развој туризма,
 • Потенцијали за производњу хидро и соларне енергије,
 • Тржиште у развоју,
 • Ниски оперативни трошкови,
 • Стимулативна порезна политика
 • Либералан спољнотрговински режим,
 • Реализација великих инфраструктурних пројеката из области водоснабдијевања је у току,
 • Одговоран однос локалне заједнице према животној средини – на територији Града од 1984.године ради постројење за пречишћавање отпадних вода (реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода је у току); од 2008.године Град има уређену сантарну депонију за одлагање отпада.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

6.2 Планирани извори финансирања 

Потпуно финансирање пројекта од стране инвеститора.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Могућност куповине грађевинске парцеле у складу са потребама инвеститора у смислу облика и величине, као и могућност плаћања на више мјесечних рата бескаматно. Умањење накнада за уређење земљишта за производне објекте за 25% у односу на цијену која важи у тој грађевинској зони. Умањење накнаде за ренту за 99% за изградњу производних погона.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од потенцијалних инвеститора се очекује само улагање у изградњу производно- пословних објеката, док би Градска управа обезбиједила инфраструктурно опремање грађевинске парцеле.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Одређена је прецизна локација за пословну зону Волујац, и то Урбанистичким планом и Регулационим плановима „Волујац „ и „Волујац 2“. У зони већ ради пет предузећа.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Активности на реализацији пројекта су започеле израдом Регулационих планова, те изградњом инфраструктуре у зони.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАД ТРЕБИЊЕ
Адреса: Вука Караџића бр.2
Градоначелник: Лука Петровић
Е-mail: grad@trebinje.rs.ba

Контакт особа: Мирко Ћурић, замјеник градоначелника
Телефон: +387 59 274-400
Е-mail: zamjenikgradonacelnika@trebinje.rs.ba