1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња садржаја дефинисаних зонинг планом Ново Требиње

2. СЕКТОР

Туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Требиње је најјужнији град Босне и Херцеговине и Републике Српске. Налази се у долини ријеке Требишњице, на тромеђи БиХ, Црне Горе и Хрватске. Надморска висина града је око 275 m. Требиње се налази на значајној раскрсници путева, а удаљено је од Дубровника 27 km, од Мостара 115 km, од Бања Луке 360 km, од Никшића 70 km, од Херцег Новог 38 km, од Сарајева 230 km. Данашња општина Требиње заузима простор од 904 km2 . Требиње има 31.433 становника, од чега више од 75% живи у урбаном дијелу општине. У близини града налазе се три гранична прелаза, два са Црном Гором (према Никшићу и Херцег Новом) и један са Хрватском (Дубровник).
Локација на којој је планирана изградња садржаја који су дефинисани Зонинг планом „Ново Требиње“ се налази око 15 km југозападно од града.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

У оквиру Зонинг плана, планирана је Казино зона, величине 70 хектара. Земљиште је у власништву Града. Град нуди продају земљишта у складу са исказаним потребама инвеститора, у смислу облика и величине парцеле.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Зонинг планом „Ново Требиње“ обухваћен је простор од 460 ha земљишта које је више од 80% у власништву Града. Зона има атрактивну локацију, југозападно од центра Града између два магистрална пута М6 (према Мостару) и М20 (према Дубровнику). Обавеза Града је да изгради потребну инфраструктуру, док се од инвеститора очекује да изради детаљан плански акт, главне пројекте као и да финансира радове у складу са смјерницама које даје Зонинг план.

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Град је урадио Зонинг план „Ново Требиње“ у оквиру кога су планиране Казино зона.
Град је прибавио главни пројекат пута, до планиране Казино зоне, као и обезбиједио средства за градњу. У току ове године је планирана изградња пута.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Близина великих туристичких центара (Дубровник, Сплит, Будва, Херцег Нови, Тиват).
 • Близина аеродрома у окружењу (Ћилипи, Тиват, Подгорица).
 • Повољни климатски услови у току читаве године, могућност једноставног и брзог доласка до локације из било ког дијела Европе.
 • Инфраструктура до планираног локалитета је у фази припреме за изградњу, урађен је главни пројекат, процес одабира најповољнијег извођача радова је у току.
 • Постоји радна снага расположена за преквалификацију у складу са потребама производње,
 • Удаљеност зоне од најближе жељезничке станице 70 km, од морске луке 30 km, од аеродрома 45 km.
 • Земљиште у власништву Града.
 • Проактивна и ефикасна локална управа.
 • Издавање грађевинске дозволе у року од три дана од момента предаје комплетне документације.
 • Потенцијал за развој туризма.
 • Ниски оперативни трошкови.
 • Стимулативна порезна политика.
 • Реализација великих инфраструктурних пројеката из области водоснабдијевања је у току.
 • Одговоран однос локалне заједнице према животној средини – на територији Града од 1984.године ради постројење за пречишћавање отпадних вода (реконструкција постројења за пречишћавање отпадних вода је у току); од 2008.године Град има уређену сантарну депонију за одлагање отпада.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране инвеститора

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од потенцијалних инвеститора се очекује само улагање у изградњу објеката који ће се налазити у Казино зони, док би Градска управа обезбиједила инфраструктурно опремање грађевинске парцеле.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација је одређена Зонинг планом – плански документ који је усвојила Скупштина Града. Земљиште је у цијелости у власништву Града.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Град је прибавио главни пројекат, средства за почетак изградње инфраструктуре до локалитета су обезбијеђена, процес одабира најповољнијег понуђача за извођење радова је у току. Планирано је да се до краја текуће године изведу планирани радови.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник: Мирко Ћурић
Адреса: Вука Караџића бр.2
E-mail: grad@trebinje.rs.ba

Контакт особа: Наташа Тучић, начелник Службе за ЛЕР, инвестиције и
енергетску ефикасност
E-mail: ler@trebinje.rs.ba; natasa.tucic@trebinje.rs.ba
Телефон: +387 59 272-628