1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња хотела и апартмана “Бикавац”

2. СЕКТОР

Туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Вишеград

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Вишеград је општина која се налази у источном дијелу Републике Српске, уз границу са Републиком Србијом. Подручје општине Вишеград је препознатљиво по живописним брдско-планинским предјелима, кањону ријеке Дрине, термалним водама и културно-историјском насљеђу (мосту Мехмед-паше Соколовића из 16. вијека који је под заштитом UNESCO, манастиру Добрун из 14. вијека, остацима средњовјековних градова и некропла, стећака), Вишеградској бањи те Бикавацу познатом излетишту Вишеграда, опјеваном у пјесмама. Подручје општине Вишеград је познато по заштићеним, ендемским и реликтним биљним и животињским врстама од којих се издвајају „Панчићева оморика” и „Вилина влас” (чије је једино станиште око термалних извора у Вишеградској бањи). Вишеград припада умјереноконтиненталној клими, а подручја са већом надморском висином имају планинску климу. Вишеград је већ дуги низ година велико транзитно туристичко подручје за познате туристичке дестинације. Стратегијом развоја општине Вишеград 2011-2016. године развој туризма, пољопривреде, препознати су као приоритетни правци развоја. Вишеград је безбиједна и мирна општина са очуваном незагађеном животном средином, квалитетном водом за пиће, здравом храном, великим бројем незапослених и образованих кадрова. Вишеград је својом разноврсном понудом постао атрактивна туристичка дестинација, која мора бити заснована на одрживом развоју утемељеном на интегралном приступу у развоју туризма. Реализацијом пројекта Изградња хотела и апатмана “Бикавац” у Вишеграду жели се обогатити туристичка понуда града и створити услови за задржавање и дужи
боравак туриста. Бикавац је удаљен око стотињак метара од моста Мехмед паше Соколовића и 200 метара од туристичко културног комплекса Андрићград.

Реализација пројекта
Изградња хотела високе категорије (4*) и апартмана подразумјева изградњу 12 бунгалова са 24 апартмана, изградњу хотела са 100 лежајева са welness центром и спортско рекреативним теренима. Прецизније, површина земљишта на локалитету Бикавца предвиђеном за изградњу износи 12.551m2. Постојећи објекти нису у функцији више од двадесет година и девастирани су.
На локалитету објекта тј. некадашњег ресторана са кугланоm планира се изградња хотела са welness центроm. Изградња нове комуналне инфраструктуре; канализација, вода и ел. енергија је обавезна, јер је постојећа дотрајала и уништена.
Изградња апартмана је планирана на локалитету већ постојећих девастираних апартмана. Потребно је проширити и асфалтирати приступни пут.

Изводљивост пројекта и планирана динамика:
Пројекат ће се реализовати у неколико фаза. Концепција реализације пројекта иде према максималној искориштености простора.

Фаза развоја I
Концептуални развој – израда пројектне документације за изградњу.

Фаза развоја II

 1. Изградња инфраструктуре (вода, струја, канализација итд.);
 2. Изградња хотела (рушење и одвоз материјала са објекта тј. локалитета бившег ресторана, изградња новог хотела са wellness центром, сауном и унутрашњим базеном,…);
 3. Изградња апартмана подразумјева: чишћење девастираних дијелова објеката, одвоз отпада, набавка потребног материја и изградња апартмана.

 

Фаза развоја III
Изградња прилазног пута, паркинг простора.

Фаза IV
Изградња спортско-рекреативних садржаја.

Фаза V
Набавка опреме (wellness, опремање хотела и апартмана, опремање ресторана итд.).
Реализација пројекта ће трајати 24 мјесеца.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пројекат припада brownfield инвестицији, а земљишни комплекс је у власништву Општине Вишеград 100%. Сарадња са инвеститором – по договору (јавно приватно партнерство).

5.2 Статус пројекта

Пројекат је у статусу пословне идеје – израђен је бизнис план.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Анализе показују да туристички потрошачи постају све захтјевнији, путују чешће, али краће и све се више окрећу специфичним облицима туризма у потрази за новим доживљајима. Стручњаци очекују да ће се на годишњем нивоу стопа раста туристичког промета кретати од 4-5%. Данас се здравље, екологија и култура сматрају главним факторима на којима се темеље савремени туристички токови.
Велики природни и културни потенцијал Вишеграда, еколошки здрава средина, љековите термалне воде мамац су за туристе. Развој Вишеграда као дестинације треба да буде утемељен на савременим трендовима у туристичкој тражњи. Раст броја краћих, чешћих и виканд путовања, раст интереса за културним садржајем и еколошки очуваним дестинацијама Вишеграду пружају шансу за развој.
Вишеград тренутно располаже са 329 лежајева, што је мало у односу на потражњу.
Изградњом хотела и апартмана „Бикавац“ укупан број кревета за смјештај туриста у Вишеграду би се увећао за 172. Конкуренција у овом сегменту пословања и на географском подручју на коме ће пословати није велика.
Потрошачи трагају за побољшањем квалитета властитог живота, те брину о менталном и физичком здрављу, што је подстакло „експлозију“ wellness индустрије и свих врста производа базираних на wellness филозофији. Дакле, тражња за wellness услугом је велика, потребе купаца нису адекватно подмирене. Корисници услуга желе квалитет и индивидуализацију услуга. Данашњи гост има огроман избор и суочен је с невјеројатно пуно информација, на готово сваком кораку нуде му се третмани уљепшавања и осјећаја угодности, улијевања осјећаја самопоуздања, одржавања здравља, опуштање. Међународна „Студија корисника спа и wellness капацитета“ показује да 70% госта хотела преферира кориштење wellness услуга. Квалитетом услуга менаџмент хотела и апартмана „Бикавац“ настојаће постићи лојалност код клијената, тачније стварање сталних муштерија.

Тржиште је сегментирано према животној доби клијената на:

 • жене средњих година су заинтересоване за физички изглед, рјешавање проблема са килажом, козметику, изглед косе, а ово се добрим дијелом објашњава експанзијом модних трендова, утицајем медија и сл. Оне жуде и имају потребу да се релаксирају и користе специфичне третмане wellness услуга како би се одмориле од обавеза и уједно боље изгледале. Поред основне понуде развиће се услуге: beauty третмани, антицелулит третмани, педикир-маникир и итд.
 • мушкарци средњих година, преферирају понуду која има домен бављење одређеним спортом или физичком активношћу, а популарне активности су им и масаже, сауна итд.
 • запослени, су спремни да плате кратке луксузне угођаје (гдје се издвајају различити типови масажа).

 

Географски тржиште је сегментирано на:

 • домаћи гости – потенцијал за wellness
 • гости из региона, сусједне државе Србије – туристи који посјећују Вишеград или сусједне дестинације, становници сусједних пограничних општина и други које ће привући хотели и њихови садржаји
 • страни гости – то су особе које туристички посјећују ширу регију око Вишеграда и задржавају се дуже у њој од 2 дана, страни држављани који имају поријекло са ових простора, послови људи.

 

Конкуренција у овом сегменту пословања и на географском подручју на коме ће пословати није велика. У ближем окружењу, односно у центру Вишеграда (Андрићград) изградњи је хотел са 100 лежаја, у коме је планирано да ће пружати одређене врсте welness услуга, других значајнијих хотелских објеката нема до Јахорине и Сарајева што представља удаљеност преко 100 км и Златибору (Србија) чија је удаљеност 70 км.
Главни конкурент на националном нивоу је Здравствено-туристички центар Златибор. Конкуренција је добродошла јер подстиче иновативност и помаже одржавости квалитета услуга.

Тржиште набавке
У БиХ и региону могуће је наћи различите добављаче опреме за “welness ”, као и у ближем окружењу. Опрема истог квалитета може се наћи по повољнијим цијенама него на европском тржишту. Такође, услуге изградње, као и монтаже опреме могуће је уговорити по доста повољнијим условима него на европском тржишту.

Маркетинг
Хотел и апартмани ће се пружати више врсте услуга: услуга смјештаја, угоститељске и welness услуге итд.
Бикавац се налази недалеко од моста Мехмед паше Соколовића, хотела „Андрићев конак“ и ужег градског језгра. Бикавац је један од видиковаца града Вишеграда и ту се налази ботаничка башта са 300 ријетких биљака и најљепшим погледом на Вишеград и Андрићград. У интимном простору хлада из доба аустругарске владавине проводе се најтоплији дани у години.

Запосленост и квалификациона структура
Знање и вјештина запослених спадају у кључне факторе квалитета туристичке услуге.
Запослени у новоизграђеном хотелу и апартманима „Бикавац“ требају да прођу низ обука како би побољшали ниво услуга. За нови welness центар потребно је обезбиједити квалификовану и стручну радну снагу.
Највећи проценат радне снаге се може обезбиједити на локалном тржишту рада, али постоји и неколико дефицитарних занимања који је стриктно везан за реализацију welness програма, као и у области гастрономије, те менаџмента. Потребно је око 50 радника.

Економски ефекти туристичке потрошње остварују се на три нивоа :

 1. Директни економски ефекти сви приходи који се остварују продајом туристичко – угоститељских услуга;
 2. Индиректни економски ефекти сви материјални трошкови код који се плаћају домаћим добављачима;
 3. Индуковани економски ефекти.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процијењена вриједност пројекта је 8.857.587.00 КМ, односно 4.530.735,00 евра.

ПЛАН УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛА И АПАТМАНА “БИКАВАЦ “

 

6.2 Планирани извори финансирања

Сви наведени облици сарадње са инвеститором су прихватљиви.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Изградњом атракција као што су Андрићград и туристичко-музејска ускотрачна пруга Вишеград – Вардиште – Мокра Гора створен је мамац за туристе из цијелог свијета. На развој туризма у Вишеграду неопходно је примијенити концепт интегралног туристичког развоја. Вишеград је атрактивна дестинација за будуће инвеститоре у којој је препознат велики инвестициони потенцијал. Вишеград на туристичком тржишту стиче конкурентску позицију која је одређена аутентичношћу простора са становишта атракције.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Вишеград је општина која се налази у источном дијелу Републике Српске/БиХ, уз границу са Републиком Србијом. Кроз Вишеград пролази магистрални пут који води до Сарајева (110 km), Требиња (215 km), Дубровника (250 km), Ужица (75 km), Београда (280 km). Најближи аеродром је у Сарајеву.
Жељезничка пруга Београд-Бар (станица Прибој) је удаљена је 40 km од Вишеграда. У ближем окружењу Вишеграда од око 110 km налазе се познати туристички центри Јахорина и Сарајево (БиХ), Златибор, Тара и Мокра Гора (Србија).
Са Мокром Гором Вишеград је повезан музејско-туристичком пругом.
Вишеград је већ дуги низ година велико транзитно туристичко подручје за познате туристичке дестинације. Бикавац је удаљен око стотињак метара од моста Мехмед паше Соколовића, хотела „Андрићев конак “ и ужег градског језгра те 200 m од Андрићграда.

Плански и стратешки документи:

 • Регулациони план Бикавaц;
 • Урбанистички и регулациони план Центра;
 • Стратегија развоја општине Вишеград 2012-2016. година.

 

Власништвo:
Комплекс Бикавац је у власништву општине Вишеград 100%.

Инфраструктура:
Обезбијеђена комунална инфраструктура

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД
Контакт: Славиша Мишковић, начелник
Адреса: Улица Краља Петра Првог бр. 7.
73240 Вишеград
Телефон: + 387 58 620 226,
Факс : + 387 58 620 602
E- mail: privvgd@teol.net