1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Изградња хотелско-туристичког комплекса

 

2. СЕКТОР

Туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Пале смјештена је у источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине. Једна је од пет општина које су у саставу Града Источно Сарајево. Саобраћајни положај општине је повољан због близине највећег града Босне и Херцеговине Сарајева (15 km), у коме се укрштају путни правци из свих дијелова
Босне и Херцеговине. На удаљености од 25 km се налази међународни аеродром у Сарајеву, главна жељезничка станица и прикључак на главни путни коридор – аутопут 5C.
Административни центар општине је у највећем насељеном мјесту Пале, гдје су смјештене значајне привредне, образовне, културне, вјерске, финансијске и друге јавне институције.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

На подручју општине Пале и града Источно Сарајево туризам представља стратешку привредну грану, јер ово подручје карактерише велики туристички потенцијал. На подручју општине Пале постоји неколико туристичких вриједности чији капацитети су валоризовани и укључени у туристичку понуду: олимпијска планина Јахорина, скијалиште „Равна планина“, спортски центар „Дворишта-Јахорина“, туристичко-спелеолошки центар „Пећина Орловача“, Новакова пећина, пећина Ледењача, излетиште Кадино врело, као и близина низа других културних и вјерских објеката у општинама града Источно Сарајево и града Сарајево. Из тих разлога постоји потреба за новим смјештајним капацитетима угоститељско-туристичког типа (хотелско-туристички комплекс, изградња апартмана, смјештајних капацитета за рехабилитацију или смјештај старих и изнемоглих лица) и сл.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пословни комплекс бившег Дома извиђача Будућност, а касније студентски дом је зона типа brownfield. Потпуно је изграђена, инфраструктурно уређена, саобраћајно веома добро повезана, са више објеката угоститељско – смјештајне намјене и представља изврсну локацију за изградњу објеката за хотелски и/или апартмански смјештај. Идеално је за одмор и рекреацију зими, али и љети. Укупна површина окућнице износи 14.434 m2, а укупна бруто површина постојећих објеката износи 2.718 m2/нето површина 2.471 m2.

Димензије

(40×9)m+(37×6,5)m+(26,3×12,8)m+(13,5×10)m+(10×5,5)m+(26,3×12,4)m

Спратност

П+Пк

Бруто површина

2.718,00 m2

Нето површина

2.471,00 m2

Објекат А

615,00 m2

Објекат Б, О-1

428,00 m2

Објекат Б, О-2

528,00 m2

Објекат Б, О-3

122,00 m2

Објекат Б, О-4

126,00 m2

Објекат Б, О-5

580,00 m2

Котловница, гаража и киоск (девастирани)

42,00 + 90,75+ 15,00 m2

Површина окућнице

14.434,00 m2

Година изградње

Објекат А 1950. године, а објекат Б 1972. године

Година реконструкције

2008. године промјењен кровни покривач

 

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА
Објекат А је индивидуални, слободностојећи, спратности П+Пк, укупне површине 615,00m2. У конструктивном смислу објекат је монолитни, зидани у приземљу са опеком, док је поткровље са испуном од опекарских производа обложен дрвеним облицама и међуспратном дрвеном таваницом повезаном са приземљем челичним унутрашњим степеништем обложеним дрветом. У приземљу објекта су смјештене сале, док је у поткровљу 16 соба за смјештај.

Комплекс објекта Б (О-1, О-2, О-3, О-4, О-5) је концептиран на начин да су улазни хол са рецепцијом и санитаријама, кухиња са рестораном, камин сала и канцеларија за управу објекта смјештени у приземљу, док се смјештајни капацитети од укупно 32 собе налазе у поткровљу објекта.
Диспозиција пословног комплекса у концептуалном смислу је ријешена на начин да је вертикална комуникација – степениште смјештена у централном дијелу на сјеверо-источној страни објекта, а заједнички простор и угоститељски дио – ресторан са терасом као и смјештајни капацитети су на југо-западној страни објекта. Како постојећи комплекс није у функцији дуги низ година, зуб времена и неадекватно одржавање су учинили своје, тако да је читав објекат у лошем стању.

5.2 Статус пројекта

Пословни комплекс тренутно није у функцији, а налази се у еколошки чистом, природном амбијенту насеља Каловита Брда, са десне стране магистралног пута Пале – Сарајево, око 1 километар од скретања са магистралног пута М5, у насељу Каловита Брда, Романијском улицом, која је потпуно реконструисана са изграђеним тротоаром. Приступ локацији са Романијске улице је омогућен прилазном саобраћајницом. На локацији доступна комунална и електро инфраструктура.
Микро локација је на брежуљкастом терену, директно оријентисана на прилазни асфалтни пут на сјеверозападној страни и налази се у обухвату туристичко привредне зоне Каловита Брда. Земљиште је на брежуљкастом терену, парцеле су неправилног облика укупне површине 14.434 m2. Објекат је у власништву Општине Пале.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

За потенцијалне инвеститоре ова пословна локација је значајна јер је инфраструктурно опремљена, на атрактивној локацији, мало издвојеној од самог центра града и веома оснучаној. У близини је неколико туристичких вриједности, као што је олимпијска планина Јахорина, скијалиште „Равна планина“, спортски центар „Дворишта-Јахорина“, туристичко-спелеолошки центар „Пећина Орловача“, Новакова пећина, пећина Ледењача, излетиште Кадино врело, као и близина низа других културних, спортских и вјерских објеката, у општинама града Источно Сарајево и града Сарајево.
На овој локацији инвеститори могу развити своју пословну идеју о реконструкцији постојећих објеката и изградњи нових хотелских садржаја и/или апартманских капацитета за одмор и рекреацију или изградњу објекта за смјештај старих и изнемоглих лица и сл. На располагању инвеститору је и квалификована и конкурентна радна снага.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Процјењена вриједност пословних објаката са двориштем и окућницом износи 619.165,00 КМ односно 316.574,00 EUR

6.2 Планирани извори финансирања

Финансирање од стране улагача подразумијева потпуно финансирање пројекта од стране улагача кроз реконструкцију и адаптацију постојећих објеката и изградњу новог хотелског комплекса.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина Пале свим потенцијалним инвеститорима пружа свеобухватну подршку у реализацији планиране инвестиције путем контакт особе, која је задужена за сервисирање информацијама и организацију састанака између надлежних органа и инвеститора у циљу поједностављења и брзе реализације планиране инвестиције.
Општинска администрација је на услузи и у потпуности на располагању потенцијалним инвеститорима 24 сата на дан, кроз убрзану процедуру обезбјеђење грађевинске и употребне дозволе, као и помоћ код регистрације предузећа и добијања потребних одобрења за рад што у многоме олакшава улагање и почетак успјешног пословања.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од потенцијалних инвеститора се очекује улагање у реконструкцију и адаптација постојећих пословних објеката и изградња нових пословних објеката угоститељскотуристичког типа.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Постојећи пословни комплекс није покривен Регулационим планом, а урбанистичка сагласност и грађевинска дозвола се издају на основу локацијских услова. Пословни комплекс је у власништву Општине Пале.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ
9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ПАЛЕ
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Контакт: Богданка Цицовић, стручни савјетник за привреду и друштвене дјелатности
Телефон: +387 57 223 459. локал 101
Факс: +387 57 223 061
E-mail: bogdanka.c@hotmail.com