1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Индустријска зона „Ситнеши“, Србац

2. СЕКТОР

Сектор индустрије и малих и средњих предузећа (МСП)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Србац смјештена је на крајњем сјеверу Републике Српске и БиХ. Са сјевера, ријеком Савом, граничи са Републиком Хрватском, односно Европском Унијом, у дужини од 42 km. Са запада граничи са општином Градишка, са југозапада општином Лакташи, са југа општином Прњавор и са истока са општином Дервента.
Индустријска зона Ситнеши налази се у мјесту Ситнеши (уз регионални пут R-474 Србац-Прњавор), удаљеном од Српца 5 km. Удаљеност зоне од аеродрома Маховљани је 35 km, од аеродрома Загреб 180 km. Удаљеност од аутопута Е70 (Загреб – Београд) је 40 km, а од аутопута E661 (Бања Лука – Градишка) је 25 km.

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Индустријска зона Ситнеши обухвата површину од 47,5 hа. Намјена зоне је индустријско – пословна.
Покривена је спроведбеним документом просторног уређења – Регулационим планом из 2010. године, који је важећи и којим су дефинисани сви урбанистички параметри за изградњу.
Цијена земљишта у индустријској зони се нуди у поступку јавне лицитације по почетној тржишној цијени 0,70 KM/m², чиме се издваја као једна од најповољнијих локација за инвестирање у окружењу.
Општина Србац је мала општина отворена према инвеститорима, која при добијању дозвола инвеститорима стоји на располагању 24 сата.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Индустријска зона Ситнеши је локација за greenfield инвестиције. Општина Србац је у власништву приближно 14 hа зоне.

5.2 Статус пројекта

Пројекат је у фази реализације.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Добар положај (гранична општина са ЕУ) и добра саобраћајна повезаност;
  • Изузетно повољна цијена земљишта, почетна тржишна цијена од 0,70 КМ/m2;
  • За изградњу индустријских објеката већих од 500 m2 у основи једнократна рента се умањује са 12 КМ/m2 на 4 КМ/m2;
  • У првој години пословања предузећа висина комуналне накнаде износи 50% од стварне, у другој 75 %, док у трећој 100 % тј. пуни износ;
  • Расположивост радне снаге различитих профила са конкурентном цијеном рада.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Финансирање уређења зоне је обавеза општине Србац. Општина Србац је започела поступак уређења зоне, те је у плану да се сопственим средствима настави са овим процесом. С друге стране, финансирање покретања производње у зони је искључиво од стране потенцијалног улагача

6.2 Планирани извори финансирања 

Извори финансирања за уређење зоне су Буџет општине Србац, те донаторска средства, док је извор финансирања покретања производње у зони потенцијални инвеститор.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Пружамо бројне повољности при инвестирању које су наведене у дијелу 5.3, као и приликом добијања свих потребних дозвола и докумената. Постојећа инфраструктура у зони је такође инпут од стране општине Србац:

  • Зона се налази непосредно уз регионални пут Србац – Прњавор (R-474) тако да свака парцела зоне има директни излаз на овај пут.
  • На улазу у зону из правца Српца протеже се надземни 20 kV далековод.
  • У зони постоји изграђен систем водоснабдијевања профила 160 mm, огранци Ø80 mm и Ø90 mm.
  • Зона је опремљена телекомуникационом инфраструктуром – претплатнички ТК кабл и оптички кабл.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инпути од стране инвеститора зависе од опредељења инвеститора коју врсту производње планира да покрене у зони.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Индустријска зона Ситнеши се налази у мјесту Ситнеши удаљеном од Српца 5 km.
Зона је покривена регулационим планом. Општина Србац је у власништву 30% земљишта зоне.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, активности на уређењу зоне су започеле.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА СРБАЦ
Адреса: Трг српских бораца 1
78420 Србац
Република Српска, БиХ
Тел: + 387 51 740 001
Факс: + 387 51 740 152
E-mail: opstinasrbac@teol.net
www.srbac-rs.com
Контакт особе: Марија Лепир и Дарио Врховац