1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Индустријска зона „Црнаја“, Србац

2. СЕКТОР

Сектор индустрије и малих и средњих предузећа (МСП)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Србац је смјештена на крајњем сјеверу Републике Српске и БиХ. Са сјевера, ријеком Савом, граничи са Републиком Хрватском, односно ЕУ, у дужини од 42km. Са запада граничи са општином Градишка, са југозапада општином Лакташи, са југа општином Прњавор и са истока општином Дервента.
Индустријска зона Црнаја налази се у мјесту Црнаја (у непосредној близини магистралног пута М14.1. Нова Топола – Србац – Дервента), удаљеном 5km од Српца.
Удаљеност зоне од аеродрома Маховљани је 25 km, од аеродрома Загреб 170 km.
Удаљеност од аутопута Е70 (Београд – Загреб) је 30 km, а од аутопута Е661 (Бања Лука – Градишка) је 20 km.

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Индустријска зона Црнаја обухвата површину од 32ha. Намјена зоне је индустријскопословна. Покривена је спроведбеним документом просторног уређења – Регулационим планом из 2010. године, који је важећи и којим су дефинисани сви урбанистички параметри за изградњу. Урађен је и главни пројекат инфраструктурног опремања зоне.
Цијена земљишта у индустријској зони се нуди у поступку јавне лицитације по почетној тржишној цијени 0,70 КМ/m2, чиме се издваја као једна од најповољнијих локација за инвестирање у окружењу.           Општина Србац је мала општина отворена према инвеститорима, која при добијању дозвола инвеститорима стоји на располагању 24 сата.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Индустријска зона Црнаја је локација за greenfield инвестиције. Општина Србац је у власништву око 14 ha зоне.

5.2 Статус пројекта

Пројекат је у фази реализације.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Добар положај (гранична општина са ЕУ) и добра саобраћајна повезаност;
  • Изузетно повољна цијена земљишта, почетна тржишна цијена од 0,70 КМ/m2;
  • За изградњу индустријских објеката већих од 500m2 у основи једнократна рента се умањује са 12 КМ/m2 на 4 КМ/m2;
  • У првој години пословања предузећа висина комуналне накнаде износи 50% од стварне, у другој 75 %, док у трећој 100 % тј. пуни износ;
  • Расположивост радне снаге различитих профила са конкурентном цијеном рада.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Финансирање уређења зоне је обавеза општине Србац. Општина Србац је започела поступак уређења зоне, те је у плану да се сопственим средствима настави са овим процесом. С друге стране, финансирање покретања производње у зони је искључиво од стране потенцијалног улагача.

6.2 Планирани извори финансирања 

Извори финансирања за уређење зоне су Буџет општине Србац, те донаторска средства, док је извор финансирања покретања производње у зони потенцијални инвеститор.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Пружамо бројне повољности које су наведене у дијелу 5.3., као и приликом добијања свих потребних дозвола и докумената. Општина Србац је започела поступак уређења зоне: кроз зону је изграђена асфалтирана саобраћајница уз коју пролази цјевовод за водоснабдијевање профила 160 mm, у близини се налази 20 kV далековод, те је зона опремљена телекомуникационом инфраструктуром. План општине је да сопственим средствима, у складу са израђеним техничким пројектом, изврши преостало
инфраструктурно опремање зоне (изградња унунтрашњих саобраћајница у зони, електроенергетско опремање, изградња унутрашње водоводне мреже, те уређење зелених површина).

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инпути од стране инвеститора зависе од опредељења инвеститора коју врсту производње планира да покрене у зони.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Индустријска зона Црнаја се налази у мјесту Црнаја удаљеном од Српца 5km. Зона је покривена регулационим планом. Општина Србац је у власништву 43% земљишта зоне.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, активности на уређењу зоне су започеле.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Адреса: ОПШТИНА СРБАЦ
Трг српских бораца 1
78420 Србац, Република Српска, БиХ
Тел: + 387 51 740 001
Факс: + 387 51 740 152
e-mail: opstinasrbac@teol.net
www.srbac-rs.com
Контакт особе: Марија Лепир и Дарио Врховац