1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Испорука топлотне енергије на биомасу и реновирање старих постројења

2. СЕКТОР

Енергетски сектор – обновљива енергија (пелет и сјечка)
Грађевински сектор – (гријање / прозори / изолација)

3. ЛОКАЦИЈА

Сједиште фирме ће бити у индустријској зони Општина Лакташи – Александровац.
Локација се налази у сјеверном дијелу РС/БиХ, удаљена свега 25 km од границе са Хрватском и ЕУ, 2 km до новог аутопута А1, те 25 km je удаљенa од највећег административног центра Републике Српске – Бање Луке, те само неколико километара до аеродрома Маховљани.
Мала канцеларија за покривање ФБиХ односно Херцеговине ће се налазити у Источном Сарајеву, близина међународног аеродрома те пoвезаност на аутопут А1 су додатна привилегија.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

GI d.o.o планира испоручивати топлотну енергију путем уговора али и модернизацијом објеката са уградњом нових система и котловница гријања на биомасу, замјени старих са новим прозорима, уградњом кровне или/и објектне изолације пословним те јавним установама на територији РС/БиХ, почевши од мањих пројеката.
У плану je уградња оваквог система гријања у 100 малих објеката, укупно око 100.000 m2, те два већа пројекта укупне површине око 160.000 m2 у наредне 2 године.
Поврат инвестиције малих објеката је 5 до 6 година а процијењени поврат инвестиције за велике пројекте је око 10 до 12 година.
Процијењен годишњи пораст је око 10% са позитивним током новца након двије оперативне године пословања.
Снабдјевање топлотном енергијом ће се вршити путем уговора на период од 20 до 25 година, с чистом добити од 10 до 15 година након потпуног поврата инвестиције.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield пројекат

5.2 Статус пројекта

Регистрација друштва у припреми

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • БиХ / РС / је површински покривена 53%, /односно 51,7%/ с шумом, преко 2,7 милиона хектара (или у    случају РС – 1 милион хектара) што омогућава велики приступ залихама и репроматеријалима.
 • 4 фирме се баве производњом квалитетних котлловница у БиХ што омогућава брзу интервенцију од локалних партнера око одржавања, инсталације или ремонта те конкурентне цијене у односу на стране котловнице или опрему.
 • Све инсталације и радови ће бити извршени од стране цертификованих локалних партнера, по пројекту и са надгледањем или супервизором од стране нашег интерног тима.
 • Детаљан бизнис план те студија изводљивости урађена је у јуну 2017. године те стоји на располагању.
 • Наша мисија је да запослимо и задржимо најбоље младе таленте у нашој држави, да стварамо профит, растемо сваке године од 5 до 10%.
 • Јединствен начин рада те пословања базиран је на Lean Management and Six Sigma методологији.
 • Осим чињенице да се за 50% побољшавају услуге гријања клијентима и партнерима, уштедом енергије, уклапање у постојећи буџет за гријање током године, партнерима и клијентима реновирамо објекат и доприносимо квалитету животне те радне околине.

 

БЕНЕФИЦИЈЕ ЗА УЛАГАЧА

 • Потпуни поврат инвестиције након 10 година те учешће у чистој заради наредних 10/15 година
 • Процијењен годишњи пораст је око 10%
 • Позитивни новчани проток средстава већ након 2 године пословања
 • Нижи ниво CО2 у окружењу
 • Трендови у обновљивој енергији расту широм свијета и дају огромно тржиште
 • Конкуренција је мала, нема средства за обнове објеката, joш увијек је присутно гријање на котлове старе 30 до 40 година на тешка уља (мазут) те остале загађиваче околиша
 • Јединствен модел пословања, иновативно и непознато на тржишту
 • Потпуна контрола пословања као равноправан партнер с детаљним мјесечним и годишњим извјештајима пословања
 • Учешће у складу са уговором код кључних одлука
 • Отвореност пословања за консултације и сугестије
 • Млад али јако искусан и способан тим.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

13.230.000 евра

6.2 Планирани извори финансирања

Заједничко улагање регулисано уговором.
Повољан кредит с грејс периодом од 2 године с каматном стопом (dо 4/5%)

6.3 Инпути од стране локалног партнера


Земљиште 3.000 m2 5.000 eвра
Регистрација компаније 1.000 eвра
Техничка  документација  укључујући  пред-студију,  студију изводљивости те пословни план 85.000 евра
Пројектни планови те израда свих осталих докумената 120.000 евра
Укупно 211.000 евра

 

Општински подстицај за нове запосленике доступан једном годишње као и смањење накнада за изградњу, те рад.
Финансијска и нефинансијска подршка локалне самоуправе посебно током почетка рада.
Вишегодишње знање и искуство будућег тима.

6.4 Инпути од стране инвеститора


Изградња објеката  760.000 евра
Репроматеријал (сјечка и пелет) 4.500.000 евра
Котловнице и опрема за реновирање 7.080.000 евра
Плате / возила / рекламе / остало 679.000 евра
Укупно  13.019.000 евра

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

 

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

GI – GLOBAL INVEST D.O.O
Контакт: Александар Илишевић
Број телефона: +387 66 744 721
+387 51 816 826
Е-mail: a.ilisevic@gi-doo.com
Web site: www.gi.ba – доступна кад д.о.о буде регистрован
www.gi-doo.com – у изради
https://www.facebook.com/GlobalInvestdoo/
https://www.linkedin.com/company-beta/18144690/
https://www.xing.com/companies/gi-globalinvestd.o.o