1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Космос“ а.д. Бања Лука

2. СЕКТОР

Метална индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Шири центар Града Бања Лука

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је оживљавање постојећих производних објеката привредног друштва „Космос“ а.д. Бања Лука, који се налазе у ширем центру града Бања Лука.

Досадашња дјелатност привредног друштва:

 • Производња (стационарна и покретна аеродромска и авио опрема, специјални алати и производи, антене свих врста и намјена),
 • Ремонт (радари и радарско-рачунарски системи, ракетни системи, системи аутоматизације, борбена и неборбена возила и наоружање, електричне машине и елементи аутоматике),
 • Пројектовање и конструкција (ремонтни капацитети, производни капацитети, компоненте, блокови и системи, системи за командовање),
 • Услуге (баждарење мjерних инструмената, хемијска лабораторија, поправка и ремонт против експлозивно заштићених електричних уређаја, опреме и инсталација).

 

Производне могућности/инсталисани капацитети (тренутно):

 • ремонт 154.000 НЧ/год.
 • производња 118.000 НЧ/год.
 • услуге 60.000 НЧ/год.

 

Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру: струја, вода, канализација, прилаз за теретна возила.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Тражи се стратешки партнер за:

 • приватизацију,
 • могућност продаје неискориштеног земљишта (погодно за greenfield инвестиције),
 • могућност продаје или изнајмљивање производних хала (погодно за brownfield инвестиције)
 • пословно техничка сарадњу (инвестирање у модернизацију производне опреме и развој производа као и проширење тржишта).

 

5.2 Статус пројекта

Привредно друштво „Космос“ а.д. Бања Лука је у 100% власништву Владе Републике Српске, која тражи стратешког партнера.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Повољна географска позиција и ниски транспортни трошкови. Локација пројекта је на атрактивној локацији у ширем центру Града Бања Лука, који је административни центар Републике Српске. Могућа је комуникација жељезницом која пролази кроз град. Удаљеност аеродрома Маховљани од привредног друштва је око 20 км. Новоизграђени аутопут је веза на Е70 аутопут Београд-Загреб.
 • Дуга индустријска традиција, квалитет и доступност високостручне радне снаге, уз конкурентну цијену рада.
 • Слободни производни капацитети, који се могу ставити у функцију.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Продаја државног капитала проводи се у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима, путем расписивања тендера или методом непосредног одабира купца. Стратешки партнер (купац) у својој понуди предлаже купопродајну цијену, те план инвестиција, план запошљавања и остале намјере. Такође, цијену закупа производног објекта, заједничко улагање и друге видове сарадње предлаже стратешки партнер у писму намјере.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране потенцијалног улагача или заједничко улагање.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске за запошљавање, пореске и царинске олакшице, повољан третман страних инвеститора, споразуми о унапређењу и заштити инвестиција.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у кругу привредног друштва „Космос“ а.д. Бања Лука и у 100% је власништву Владе Републике Српске. Расположиви простор: 78.681 m2 земљишта, од чега под објектима 23.257m2. Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Влада Републике Српске проводи активности на тражењу стратешког партнера.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

„КОСМОС“ А.Д. БАЊА ЛУКА,
Телефон: +387 51 211 538;
Е-mail: kosmos@blic.net
Web сајт: www.kosmos.ba