1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Магистрални гасовод Бијељина – Бања Лука – Приједор – Нови Град

2. СЕКТОР

Енергетика

3. ЛОКАЦИЈА

Траса планираног магистралног гасовода у сјеверном дијелу Републике Српске, од границе са Србијом код Бијељине до Новог Града je добрим дијелом дефинисана. Прати трасу аутопута.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА
  • Дужина гасовода кроз РС: 325 km;
  • Пречник цјевовода: 20 “ (DN 500)
  • Планирана количина: 1 млрд Sm3 /год
  • Притисак: 50 бара.

Потребна количина природног гаса за потрошаче у Републици Српској је 1 милијарде Sm3/год (стандардних метара кубних годишње). Природним гасом би се снабдијевале све топлане на траси магистралног гасовода (замјена енергената – мазута и угља) и индустријски објекти (Рафинерија нафте Брод и Рафинерија уља Модрича и др.).

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield пројекат

5.2 Статус пројекта

Могућност давања концесије за пројектовање, изградњу, одржавање и експлотацију магистралног гасовода.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи
Побољшање енергетске стабилности Републике Српске кроз увођење новог доступног и конкурентног и еколошки прихватљивог енергента, подизање конкурентности привреде.

Специфични
Развој гасификације насеља и индустрије Републике Српске; повећање економске конкурентности, повећање запослености, макро-економска стабилност.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

250 милиона евра је вриједност инвестиције за изградњу магистралног гасовода у Републици Српској.

6.2 Планирани извори финансирања

Имајући у виду вриједност инвестиције отворена је могућност за сарадњу у сфери изналажења адекватног модела за финансирање пројекта.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

 

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука
Телефон: +387 51 339 581
Факс: +387 51 339 651
E-mail: mier@mier.vladars.net