1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

МЕТАЛ ЕМАЈЛ, БРОД

2. СЕКТОР

Металски сектор

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Брод

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Површина земљишта 36.000 m2, површина објекта под кровом 10.000 m2, објекат је прикључен на сву потребну инфраструктуру, електрична енергија 10 kV.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Приватно власништво
Контакт Адвокатска канцеларија Ђорђевић 00 387 56 200 740

О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Brownfield

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Контактирати Адвокатску канцеларију Ђорђевић 00 387 56 200 740

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Приватни инвеститор.

7. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БРОД

Адреса: Улица Светог Саве 17, 74450 Брод
Контакт особа: Боро Грабовац и Бранкица Вудраг
Телефон: 053 610 972
Факс: 053 610 116
Е-mail: grabovacb@opstina-brod.net
vudragb@opstina-brod.net