1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

МОТЕЛ „ВИДИКОВАЦ“ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ

2. СЕКТОР

Туризам и угоститељство

3. ЛОКАЦИЈА

Обала Билећког језера, Чепелица бб, Билећа

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Мотел „Видиковац“ се налази на седмом километру на путу од Билеће ка Требињу. Потпуно изграђен, инфраструктурно уређен и саобраћајно веома добро повезан, угоститељско смјештајне намјене са могућношћу уређења приобалног подручја, идеално је мјесто за одмор на обали Билећког језера. Укупна површина објекта је 1.300 m2, а укупна површина објекта са припадајућим земљиштем је 10.700 m2. Објекат посједује 8 соба и један луксузни апартман, који су распоређени на три спрата са припадајућим терасама и погледом на Билећко језеро. Објекат располаже великом салом капацитета 150 особа, те са два мања салона. Посједује вањску терасу капацитета 150 особа.
Детаљније о овом објекту можете погледати на линку испод.
https://www.youtube.com/watch?v=EBkUJO4gQH8

https://www.youtube.com/watch?v=w3npRfAvKtQ
(верзија на енглеском језику)

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Brownfield

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Угоститељски комплекс тренутно није у функцији, а налази се у еколошко чистом, природном амбијенту .

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Објекат се налази на изузетно атрактивној локацији, у транзитном подручју (на фреквентом магистралном путу) на самој обали Билећког језера у подручју које карактерише низак ниво загађености. У кругу од 60-ак километара налазе се аеродоми у Дубровнику и Тивту, а планирана је изградња и аеродрома у Требињу, које се налази на свега 30 километара од овог комплекса.
Постојећи објекат са припадајућим земљиштем оставља могућност потенцијалном инвеститору да прошири постојеће капацитете и понуду, а близина воде погодује и могућем развоју водених спортова и других видова рекреације.
Осим тога, општина Билећа тренутно нема довољно смјештајних капацитета у својој понуди, па то сматрамо још једном погодношћу за потенцијалног инвеститора.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Цца 370.000 евра.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Од потенцијалног инвеститора се очекује улагање у адаптацију и реконструкцију постојећег објекта.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Општина се обавезује да ће инвеститора ослободити плаћања комуналних накнада и такси за првих 12 мјесеци пословања.
Такође, општина ће субвенционисати запошљавање младих и социјално угрожених категорија.
Потенцијални инвеститор ће имати потпуну подршку општинске администрације са циљем што бржег обављања административно- техничких послова.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Од инвеститора се очекује: обнављање инфраструктуре, уређење простора и отварање нових радних мјеста.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у мјесту Чепелица бб, општина Билећа, на свега 100m од воде, на парцели 95/1.
Објекат и припадајуће земљиште се налазе у приватном власништву.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је пројектно-техничка документација, прибављена Урбанистичка сагласност.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БИЛЕЋА
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
Контакт: Огњен Капор, начелник одјељења
Телефон: 066/768-408;
Е-маил: opbil.nacprivrede@teol.net