1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица

2. СЕКТОР

Метална индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Рогатица

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је оживљавање постојећих производних капацитета привредног друштва „Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица, који се налази на подручју општине Рогатица.

Досадашња дјелатност привредног друштва је у области аутомобилске индустрије, и то:

 • производња пречистача и предпречистача ваздуха,
 • филтера ваздуха,
 • пречистача горива, филтера горива,
 • пречистача уља, филтера уља.

 

Производне могућности / инсталисани капацитети (тренутно):

Нова творница пречистача располаже машинама за обраду сидањем струготине (стругови, глодалице, бушилице, брусилице), машинама за обраду пластичном деформацијом и обраду лима (хидрауличне и ексцентар пресе), апаратима и опремом за заваривање и лемљење, фарбаром, лабораторијом те опремом за
производњу филтера.

Инсталисани капацитети су:

Пречистачи ваздуха 30.000 ком/год
Филтери ваздуха 150.000 ком/год
Предпречистачи ваздуха 5.000 ком/год
Пречистачи горива 5.000 ком/год
Филтери горива 200.000 ком/год
Пречистачи уља 5.000 ком/год
Филтери уља 150.000 ком/год

 

Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру: струја, вода, канализација, котловница, плинске инсталације, инсталације за компримирани ваздух, систем ватродојаве, прилаз за теретна возила.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield – тражи се стратешки партнер за:

 • приватизацију државног капитала у привредном друштву,
 • могућност продаје неискориштеног земљишта (погодно за greenfield),
 • могућност продаје или изнајмљивање производних хала (brownfield),
 • пословно техничка сарадња (инвестирање у модернизацију производне опреме и развој производа као и проширење тржишта).

 

5.2 Статус пројекта

Привредно друштво „Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица је у 100% власништву Владе Републике Српске, која тражи стратешког партнера.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Повољна географска позиција. Објекти се налазе на атрактивним локацијама у непосредној близини центра града. Општина Рогатица се простире средином источног дијела Републике Српске и у близини границе са Србијом и Црном Гором.
 • Дуга индустријска традиција, квалитет и доступност високостручне радне снаге, уз конкурентну цијену рада.
 • Простор привредног друштва „Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица је погодан за покретање машинске или неке друге производње и за складиштење.
 • Могућност продаје вишка земљишта – погодно за greenfield инвестиције.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Продаја државног капитала проводи се у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима, путем расписивања тендера или методом непосредног одабира купца. Стратешки партнер (купац) у својој понуди предлаже купопродајну цијену, те план инвестиција, план запошљавања и остале намјере. Такође, цијену закупа производног објекта, заједничко улагање или друге видове сарадње предлаже стратешки партнер у писму намјере које доставља Министарству привреде и предузетништва.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране потенцијалног улагача или заједничко улагање.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске за запошљавање, пореске и царинске олакшице, повољан третман страних инвеститора, споразуми о унапређењу и заштити инвестиција.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у кругу привредног друштва „Нова творница пречистача“ а.д. Рогатица и у 100% је власништву Владе Републике Српске. Расположиви простор: 37.387 m2 земљишта, од чега под објектима 13.246 m2. Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Влада Републике Српске проводи активности на тражењу стратешког партнера.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

„НОВА ТВОРНИЦА ПРЕЧИСТАЧА“ А.Д. РОГАТИЦА
Телефон: +387 58 415 165;
E-mail: ntprogatica@gmail.com
Web: www.tprfilteri.com