1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Нови еластик“ а.д. Власеница

2. СЕКТОР

Текстилна индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Подручје општине Власеница

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је оживљавање постојећих производних капацитета привредног друштва „Нови еластик“ а.д. Власеница, који се налазе на подручју општине Власеница.

 

Досадашња дјелатност привредног друштва:

  • производња позаматеријских производа (ткане еластичне и нееластичне траке од 6-30 mm), који се користе у другим индустријама – текстилној, металној, обућарској, графичкој, војној индустрији, а имају широку примјену у здравству и грађевинарству.

 

Производне могућности/инсталисани капацитети (тренутно):

  • до 5.000.000 метара годишње (трегери, метални и пластични рајсфершлуси, траке за привјеске, каишеви, каишеви за дизање терета).

 

Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру (струја, вода, канализација, котловница, прилаз за теретна возила).

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Могућност сарадње:

  • приватизација,
  • могућност продаје неискориштеног земљишта (погодно за greenfield инвестиције),
  • пословно техничка сарадња (инвестирање у модернизацију производне опреме и развој производа као и проширење тржишта).

 

5.2 Статус пројекта

Привредно друштво „Нови еластик“ а.д. Власеница је у 100% власништву Владе Републике Српске, која тражи стратешког партнера.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Повољна географска позиција. Општина Власеница се налази на магистралном путу Београд- Сарајево, Нови Сад – Сарајево.
  • Дуга индустријска традиција, квалитет и доступности високостручне радне снаге, уз конкурентну цијену рада.
  • Простор привредног друштва „Нови еластик“ а.д. Власеница је погодан за покретање текстилне или неке друге производње и за складиштење.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Продаја државног капитала проводи се у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима, путем расписивања тендера или методом непосредног одабира купца. Стратешки партнер (купац) у својој понуди предлаже купопродајну цијену, те план инвестиција, план запошљавања и остале намјере. Такође, цијену закупа производног објекта, заједничко улагање и друге видове сарадње предлаже стратешки партнер у писму намјере.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране потенцијалног улагача или заједничко улагање.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске за запошљавање, пореске и царинске олакшице, повољан третман страних инвеститора, споразуми о унапређењу и заштити инвестиција.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у кругу привредног друштва „Нови еластик“ а.д. Власеница и у 100% је власништву Владе Републике Српске. Расположиви простор: 10.741 m2 земљишта, од чега под објектима 745 m2. Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Влада Републике Српске проводи активности на тражењу стратешког партнера.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

„НОВИ ЕЛАСТИК“ А.Д. ВЛАСЕНИЦА;
Телефон: +387 56 733 251;
Е-mail: novielastik@yahoo.com