Министарство привреде и предузетништва Републике Српске објавило је  10. августа 2022. године, Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа (МСП), с циљем додјеле подстицајних средстава за подршку јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа.

За подстицаје за дигиталну трансформацију, техничке иновације и очување старих и умјетничких заната и домаће радиности планирана су средства у износу од 820.000,00 КМ, док су за подстицаје за организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби и за организовање сајма, односно конференције, планирана средства у износу од 187.000,00 КМ.

Подстицајима који за предмет имају дигиталну трансформацију суфинансирају се искључиво нови пројекти са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 10.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Подстицајима који за предмет имају техничку иновацију суфинансирају се искључиво завршени пројекти са 50% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 3.000,00 КМ до 60.000,00 КМ.

За очување старих и умјетничких заната и домаће радиности суфинансирају се искључиво нови пројекти са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.

За организовање заједничког наступа МСП на сајму, односно изложби, суфинансирају се искључиво нови пројекти са 80% од вриједности оправданих улагања, која могу бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

За организовање сајма, односно конференције суфинансирају се и завршени и нови пројекти, са 50% од вриједности оправданих улагања за завршене пројекте и 80% од вриједности оправданих улагања за нове пројекте, при чему вриједност оправданих улагања може бити у распону од 7.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Јавни позив објављен је у дневном листу „Глас Српске“ и остаје отворен 15 данa од дана објављивања (до 25.08.2022. године), а детаљи о условима, критеријумима и поступку додјеле подстицајних средстава, као и сви потребни обрасци за подносиоце захтјева, налазе се на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.