​Министарство привреде и предузетништва је одобрило средства у износу већем од 10 милиона КМ за 516 привредних субјекатa који су у петом обрачунском периоду (јул – децембар 2021. године) исплатили увећану плату за 19.752 радника.

Захтјеве за подстицај за повећање плате радника, за наведени обрачунски период је поднијело укупно 576 привредних субјеката који су имали могућност да до 1. марта 2022. године поднесу захтјев путем апликације „е-подстицај“, која се налази на сајту Министарства привреде и предузетништва.

Укупан износ подстицаја на повећање плата који је одобрен од 1. обрачунског периода (јул – децембар 2019. године), закључно са данашњим даном износи око 32 милиона КМ.

Обрада преосталог дијела захтјева је у финалној фази након чега ће услиједити исплата средстава за подстицаје за повећање плата.