​У Административном центру Владе Републике Српске у Бањој Луци, у уторак 5. јула одржана је сједница Савјета за стране инвеститоре Републике Српске.

Присутнима се на почетку сједнице обратио министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић, који је рекао да је циљ формирања овог тијела да се постојећим инвеститорима олакша пословање, односно пружи подршка у реинвестирању кроз унапређење пословног амбијента, као и да се кроз континуирани дијалог са члановима Савјета подстакну нова улагања домаћих и страних инвеститора.

Министар Петричевић је истакао да је у претходном периоду у Републици Српској реализован већи број нових инвестиција у различитим секторима (текстилној, металној и електро индустрији), те да су у најави и реинвестирања постојећих инвеститора који на различитим локацијама у Републици Српској планирају отварање нових радних мјеста.

Након што је усвојен Пословник о раду, за предсједника Савјета изабран је министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић, а затим је помоћник министра Слободанка Дубравац чланове Савјета упознала са садржајем Стратегије подстицања страних улагања за период 2021-2027, као и са активностима Министарства на привлачењу инвестиција.

На сједници су били присутни чланови Савјета – представници ресорних министарстава у Влади Републике Српске, јединица локалне самоуправе, Привредне коморе Републике Српске и страних улагача.

Савјет за стране инвеститоре Републике Српске је указао на значај образовног система и инструмената за задржавање радне снаге, оспособљености институција републичког и локалног нивоа за прихват инвеститора, као и мјера у привлачењу инвестиција које доносе нове технологије и повећавају продуктивност рада.

Такође, истанкнут је значај формирања Савјета за стране инвеститоре Републике Српске и оваквог вида комуникације и координације, како код дефинисања стратешких докумената, тако и у оперативном раду у унапређивању укупног пословног амбијента за стране улагаче у Републику Српску.