1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

„Орао“ а.д. Бијељина

2. СЕКТОР

Метална индустрија

3. ЛОКАЦИЈА

Подручје града Бијељина

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Циљ пројекта је проналазак стратешког партнера за привредно друштво „Орао“ а.д. Бијељина, које се налази на подручју града Бијељине.

Досадашња дјелатност привредног друштва:

 • Ремонт турбомлазних мотора;
 • Производња дијелова за турбомлазне моторе, специјалних алата и опреме;
 • Еталонирање мјерне опреме;
 • Испитивање састава и физичко-хемијских карактеристика материјала/производа.

 

„Орао“ а.д. Бијељина располаже веома употребљивим спектром специјаних процеса и технологија које се, осим у ваздухопловним програмима користе за прегледе репарације виталних машинских компоненти.

Производне могућности/инсталисани капацитети (тренутно):

 • Укупни капацитети ремонта су 187.000 НЧ/год (еквивалент 80 ремонта мотора серије VIPER);
 • Укупни капацитети производње су 143.000 НЧ/год;
 • Услуге лабораторија, еталонирање и испитивање материјала: 100.409,00 НЧ/год.

 

Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру (струја, вода, канализација, прилаз за теретна возила).

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Могућност сарадње:

 • приватизација,
 • пословно техничка сарадња (пословно партнерство са свјетским произвођачима из области ваздухопловне индустрије)
 • Посједује цертификате: EN9100:2009 (BVC, Paris); ISO 9001:2008 (BVC, Paris); Part 145 (BH DCA, Sarajevo); BAS EN ISO/17025:2006 (BATA, Sarajevo).

 

5.2 Статус пројекта

Имовина привредног друштва „Орао“ а.д.Бијељина је у 81,49 % власништву Владе Републике Српске, која тражи стратешког партнера.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Повољна географска позиција. Локација пројекта је на удаљености 5 km од центра града. Град Бијељина је лоциран на сјевероисточном дијелу Републике Српске. Удаљеност Бијељине од Београда (жељезница, аеродром) је 140 km, односно удаљеност аутопоута Е70 (Београд-Загреб) је око 40 km.
 • Дуга индустријска традиција, квалитет и доступност високостручне радне снаге, уз конкурентну цијену рада.
 • Слободни производни капацитети, који се могу ставити у функцију.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Продаја државног капитала проводи се у складу са Законом о приватизацији државног капитала у предузећима, путем расписивања тендера или методом непосредног одабира купца. Стратешки партнер (купац) у својој понуди предлаже купопродајну цијену, те план инвестиција, план запошљавања и остале намјере. Такође, заједничко улагање или друге видове сарадње предлаже стратешки партнер у писму намјере.

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране потенцијалног улагача или заједничко улагање.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Подстицаји Владе Републике Српске за запошљавање, пореске и царинске олакшице, повољан третман страних инвеститора, споразуми о унапређењу и заштити инвестиција.

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат се налази у кругу привредног друштва „Орао“ а.д. Бијељина и у 81,49 % је власништву Владе Републике Српске.
Расположиви простор: 94.919 m2 земљишта, од чега под објектима 12.094m2.
Производни капацитети посједују комплетну инфраструктуру.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да. Влада Републике Српске проводи активности на тражењу стратешког партнера.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

„ОРАО“ А.Д. БИЈЕЉИНА
Телефон: +387 55 202 004;
Е-mail: marketing@orao.aero
Web сајт: www.orao.aero