Влада Републике Српске jе на 116. сједници одржаној 08.04.2021. године прихватила Информацију о иницијативи за измјену Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност.

Влада Републике Српске предлаже Министарству спољне трговине и економских односа да код Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ покрене иницијативу за измјену Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност, а с циљем стварања услова за ослобађање од плаћања пореза на додату вриједност комуналних дјелатности (електрична енергија, вода, гас и збрињавање отпада) неопходних за финалну производњу роба привредних субјеката који се баве производним дјелатностима у слободним зонама.