1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона број 2, Брод

2. СЕКТОР

Пословна зона (производно-услужне дјелатности у било којем сектору)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Брод, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

„Greenfield“ пословна зона уз магистрални пут Брод – Дервента. Површина земљишта је 9.381 m2. Пословна зона нема изграђену инфраструктуру осим магистралног пута који непосредно пролази поред земљишта.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Општина Брод која је власник земљишта поред магистралног пута Брод – Дервента површине 9.381 m2, продаје земљиште у циљу стварања нових радних мјеста, тj. у циљу отварања нових производно-услужних капацитета.

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

5.2 Статус пројекта

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Пoчетна цијена земљишта је 5,79 КМ/m2

6.2 Планирани извори финансирања 

Приватни инвеститор.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

У циљу подстицања инвестиција на подручју општине, општинска управа Брод даје попуст на цијену земљишта у односу на број радних мјеста које ће обезбиједити инвеститор. За конкретно земљиште које је на изузетно повољној локацији, на само 400 метара од границе са Европском унијом, максимални кумулативни попуст који инвеститор може остварити при куповини земљишта је 80% вриједности почетне цијене, тј. земљиште може да купи по цијени од 1,16 КМ/m2.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инвеститор би требао да обезбиједи сљедеће:

  • Бизнис план на период од наредних 5 година у којем ће бити наведено како ће и зашто користити купљено земљиште,
  • Да положи гаранције за обављање производно-услужне дјелатности и број радника који намјерава да запосли у погону,
  • Да прихвати сувласнички однос са Општином Брод до тренутка испуњења уговорених обавеза.

 

Уколико инвеститор намјерава да покрене погон за прераду или откуп пољопривредних производа, попуст на земљиште је 50% без обзира на број запослених.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација парцеле је на 400 метара од границе са Европском унијом на магистралном путу Брод – Дервента. Ова локација је скупштинском одлуком проглашена пословном зоном у циљу стварања могућности продаје под повољнијим условима за отварање нових производних капацитета.
Парцела је у општинском власништву. Од инфраструктуре има само магистрални пут који је у непосредној близини, док струју, воду и канализацију треба изградити.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БРОД
Адреса: Улица Светог Саве 17, 74450 Брод
Контакт особа: Боро Грабовац,
Телефон: 053 610 972,
Факс: 053 610 116
Е-mail: grabovacb@opstina-brod.net