1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона број 2, Брод (бивши производни погон „25. Новембар“)

2. СЕКТОР

Пословна зона (производно – услужне дјелатности у било којем сектору)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Брод

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Општина Брод је ријешила имовинско-правне односе на локацији Улица Јована Јовановића Змаја у Броду гдје је био производни погон фирме „25.новембар“.
Локација је предвиђена покретање производних капацитета. Сектор зависи од потребе инвеститора и није дефинисан од стране Општине Брод.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Ради се о „Brownfield“ пословној зони на подручју општине Брод. У овој зони је некада била фабрика за примарну прераду меса.
Површина земљишта које је на располагању је 30.138m2. На земљишту се налазе објекти укупне површине 3.251m2.
У пословној зони постоји водоводна и канализациона инфраструктура.
Објекти су углавном у лошем стању и потребно их је реконструисати. Цијена земљишта са објектима је 165.000 КМ, али у зависности од потреба, инвеститор може да купи и дио земљишта и припадајућих објеката. Општина даје попуст у зависности од броја запослених које инвеститор намјерава да запосли.
Максималан попуст који се може остварити може бити и до 80%. За инвеститоре који намјеравају да користе земљиште предвиђено за инвестиције у циљу покретања пословних активности у области пољопривреде, попуст је 50%.

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

5.2 Статус пројекта

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Пројекат стављања у функцију локације и изградње објеката у циљу стварања нових радних мјеста би финансирао приватни инвеститор. Висина инвестиције зависи од потреба инвеститора.

6.2 Планирани извори финансирања 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Општина Брод

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БРОД
Адреса: Улица Светог Саве 17, 74450 Брод
Контакт особа: Боро Грабовац,
Телефон: 053 610 972,
Факс: 053 610 116
Е-mail: grabovacb@opstina-brod.net