1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона „Ливаде“, Фоча

2. СЕКТОР

Развој малих и средњих предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Oпштина Фоча представља велику просторну цјелину површине 1.115 km², организовану око горњег слива ријеке Дрине. Налази се у југоисточном дијелу БиХ, на истоку Републике Српске, тако да источна и јужна граница општине представљају уједно и границу са Црном Гором, на сјевероистоку се граничи са општином Чајниче, на сјеверу са Федерацијом БиХ (општине Фоча/Устиколина и Горажде), на западу са општином Калиновик и на југозападу са општином Гацко. Овај простор обухвата дијелове планина Зеленгоре, Маглића и Љубишње, долине ријека Дрине, Ћехотине, Бистрице и Сутјеске и скоро цијели простор Националног парка «Сутјеска». С морфолошког аспекта, простор представља скуп разноликости од високих планинских била и површина до кањонских дубоких долина и просторних и дубоких ријечних котлина и поља.
Положај Фоче је такав да је то природно насеље преко кога се повезују сјеверни дијелови земље са југом и источни са западом. Таква карактеристика праваца кретања имала је одраз на развој магистралних путева. Фоча је, са ширим подручјем, везана магистралним путевима: М20 (ГацкоФоча-Устипрача), М18 (Сарајево-Фоча-Никшић) и Р457 (Фоча-Пљевља). Због значаја наведених путних праваца Фоча има повољан геопрометни положај.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

У циљу отварања нових предузећа, те покретање производних дјелатности и улагање домаћих и страних инвеститора, Скупштина општине Фоча је 2015. године донијела Одлуку о изради плана парцелације некадашњих војних објеката у приградском насељу Ливаде, које је Министарство одбране БиХ, као неперспективну војну имовину, уступило општини.

Одлуком о парцелацији објекти су подијељени на четири парцеле и то:

  • к.ч. број: 2256/1, назив парцеле Ливаде, по култури кућа и зграда, у површини од 2.737 m2 и двориште, у површини од 11.801,00 m2,
  • к.ч. број: 2256/2, назив парцеле Ливаде, по култури кућа и зграда, у површини од 232 m2 и шума, 4 класе, у површини од 14.405,00 m2,
  • к.ч. број: 2255, назив парцеле Шуваловина, по култури пашњак, 1 класе, у површини од 1.258 m2 и
  • к.ч. број: 2159, по култури кућа и зграде, површине 221 m2 и шума, 3 класе, у површини од 5.219 m2.

 

Пословна зона је инфраструктурно опремљена (водоводна, канализациона, електро мрежа).

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пословна зона спада у „brownfield“ инвестиције, власник пословне зоне је општина Фоча. На простору зоне „Ливаде“ поред велике површине земљишта има 7 (седам) објеката чврсте градње у власништву Општине Фоча различите површине, од 200 m2 до 900 m2 . Објекти су некада били војни магацини и направљени су 50-тих година а два објекта су новијег датума изградње – 1997. године. Неки објекти имају и приступне рампе за истовар и утовар материјала.
На локацији имају потребни инфраструктурни прикључци градског водовода, канализације и
електроинсталација. Сви објекти су легални. Комплетан простор индустријске зоне „Ливаде“ тренутно није у функцији, не обавља се у њима никаква дјелатност, осим у једном објекту који није у власништву Општине Фоча а који је на истој локацији. Објекти могу брзо и лако да се ставе у функцију уз мања улагања.

5.2 Статус пројекта

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Локација пословне зоне „Ливаде“ налази се у ужем градском подручју (сса 1 km од ужег центра града) и посједује изграђену комплетну индустријску инфраструктуру и због свега обезбјеђује будућим инвеститорима, квалитетне пословне, образовне, културне, спортске и друге услуге.
Локација је смјештена одмах уз Регионални пут Р 457 Фоча-Пљевља.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

400 000,00 евра

6.2 Планирани извори финансирања 

Финансирање од стране улагача уз подршку општине Фоча кроз додјелу локације по врло повољним условима, додјелу средстава из подстицаја за запошљавање радника и брзо обезбјеђење неопходне документације и дозвола).

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Инвеститорима пружамо бројне повољности при инвестирању, добијању свих потребних дозвола и докумената што у многоме олакшава улагање и почетак успјешног пословања.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од потенцијалних инвеститора се очекује улагање у реконструкицију постојећих или производно-пословних објеката.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација објеката: Локација пословне зоне „Ливаде“ налази се у градском подручју ( ccа 1 km од ужег центра града,а смјештена је одмах уз Регионални пут Р457 Фоча-Пљевља а на парцелама:

  • к.ч. број: 2256/1, назив парцеле Ливаде, по култури кућа и зграда, у површини од 2.737 m2 и двориште, у површини од 11.801,00 m2,
  • к.ч. број: 2256/2, назив парцеле Ливаде, по култури кућа и зграда, у површини од 232 m2 и шума, 4 класе, у површини од 14.405,00 m2,
  • к.ч. број: 2255, назив парцеле Шуваловина, по култури пашњак, 1 класе, у површини од 1.258 m2 и
  • к.ч. број: 2159, по култури кућа и зграде, површине 221 m2 и шума, 3 класе, у површини од 5.219 m2.

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Започета је израда плана парцелације.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ФОЧА
Адреса: Ул. Краља Петра I бб, 73 300 Фоча
Тел/Фаx: +387 58 210 134, +387 58 210 097
WEB: www.opstinafoca.rs.ba