1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона „ПОДГОРА“ Милићи

2. СЕКТОР

Мала и средња предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Милићи, Подгора

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Индустријска зона тренутно се може користити као „greenfield“ пројекат, кроз ову локацију пролази 10 kV далеководи. Такође кроз ову локацију протиче локални водоток и магистрални водоводни водови који би се у складу са потребама могли користити. Пројекат је за сада недовољно развијен јер не постоји инфраструктура унутар зоне, развијени модели дјелатности у складу са ресурсима општине Милићи. Општина Милићи је спремна направити велики број уступака потенцијалним инвеститорима (бесплатно земљиште, олакшице кроз документацију које су у надлежности општине…). Поред просторних сматрамо да је локација идеална, те да се Милићи а самим тим и зонa налазе на важном транзитном правцу удаљене свега 100 километара од Сарајева, 200 километара од Београда и Новог Сада. Расположива радна снага је такође једна од предности. У индустријској зони су ријешени имовинкско правни односи. Одјељење за финансије, привреду и друштвене дјелатности као и Одјељење за просторно стамбене послове и екологију су 24 сата доступни инвеститору.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Greenfield

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Општина Милићи је израдила и усвојила „Стратегију развоја општине Милићи за период 2017-2022. Један од приоритетних циљева из саме Стратегије развоја је привлачење инвеститора .Израђен је Простони план 2011-2031.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

– Општина Милићи има веома повољан географски положај. Индустријска зона се налази на самом магистралном путу М-19, удаљена свега 100 километара од Сарајева, 200 километара од Београда и Новог Сада.
– Кроз ову локацију протиче локални водоток и магистрални водоводни водови који би се у складу са потребама могли користити.
– Пословна зона је повољнa за различите производне и непроизводне дјелатности.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

У овој фази сва вриједност инвестиција на подручју пословне зоне „Подгора“ ће зависити од у потпуности од самих инвеститора.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

На предметним локацијама планирано је да инвеститори улажу властита средства. (Постоји могућност финансијског учешћа локалне заједнице)

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

– Ефикасна административна служба је на располагању 24 сата.
– Убрзане су све процедуре добијања потребних дозвола.
– Накнаде за промјену намјене пољопривредног у грађевинско земљиште а која износи цца 1,5 КМ/m², у зависности од класе земљишта,
– Такса за издавање локалцијских услова а која износи 20 КМ
– Ренту за накнаду за грађевинску дозволу а која износи 3,65 KM/m² корисне површине објекта,
– Накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта у висини од 3,50 KM/m²
– Административне таксе за издавање накнаде за грађевинску дозволу у износу 0,3% од вриједности објекта
– Такса за употребу објекта 80 КМ
– Општина Милићи је спремна направити велики број уступака потенцијалним инвеститорима (бесплатно земљиште, олакшице кроз документацију које су у надлежности општине…), што је најважније спремни смо за сваку врсту компромиса и подршку заинтересованим инвеститорима
– Обезбијеђена инфраструктура канализација и вода.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

– Средства за реализацију пројекта

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Предвиђена је локација Милићи – Подгора
На предметној локацији је неизграђено грађевинско земљиште са 1/1 у власништву општине Милићи.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Обезбијеђена инфраструктура канализација, водовод, електрична енергија.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА МИЛИЋИ
Адреса: Јована Дучића 2
75446 Милићи
Тел: 056/740-195 и 056/745-211
E-mail: opmilici@teol.net
mladen.vidovic@opstinamilici.org