1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПОСЛОВНА ЗОНА СКЕЛЕ, БРОД

2. СЕКТОР

Пословна зона (производно-услужне дјелатности у било којем сектору)

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Брод

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пословна зона уз магистрални пут Брод-Оџак, површина земљишта 11 хектара. Инфраструктура до границе зоне: вода DN 160 mm, канализација DN 800 mm, струја 0,4 kV и 10kV, телефон и интернет, асфалт магистрални пут Брод-Оџак, макадамска цеста унутар зоне.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Општина Брод је власник земљишта поред магистралног пута Брод-Оџак површине 11 хектара, продаја земљишта у циљу стварања нових радних мјеста, тј, у циљу отварања нових производно-услужних капацитета.

О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Greenfield

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Почетна цијена земљишта је 25,50 КМ/m2

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Приватни инвеститор.

ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

У циљу подстицања инвестиција на подручју општине, општинска управа Брод даје попуст на цијену земљишта у односу на број радних мјеста које ће обезбиједити инвеститор. За конкретно земљиште које је на изузетно повољној локацији, на само 800 метара од границе са Европском унијом, максимални кумулативни попуст који инвеститор може остварити при куповини земљишта је 80% вриједности почетне цијене, тј. земљиште може да купи по цијени од 5,1 КМ/m2.

ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Инвеститор би требао да обезбиједи сљедеће:

  •  Бизнис план на период од наредних 5 година у којем ће бити наведено како ће и зашто користити купљено земљиште,
  • Да положи гаранције за обављање производно-услужне дјелатности и број радника који намјерава да запосли у погону,
  • Да прихвати сувласнички однос са Општином Брод до тренутка испуњења уговорених обавеза.
7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација парцеле је на 800 метара од границе са Европском унијом на магистралном путу Брод-Оџак. Ова локација је скупштинском одлуком проглашена пословном зоном у циљу стварања могућности продаје под повољнијим условима за отварање нових производних капацитета.
Парцела је у општинском власништву. Инфраструктура до границе зоне: вода DN 160 mm, канализација DN 800 mm, струја 0,4 kV и 10kV, телефон и интернет, асфалт магистрални пут Брод-Оџак, макадамска цеста унутар зоне.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Не

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БРОД

Адреса: Улица Светог Саве 17, 74450 Брод
Контакт особа: Боро Грабовац и Бранкица Вудраг
Телефон: 053 610 972
Факс: 053 610 116
Е-маил: grabovacb@opstina-brod.net
vudragb@opstina-brod.net