1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона „Тавија“, Костајница

2. СЕКТОР

Мала и средња предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Тавија, Костајница

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

На предметој локацији је неизграђено грађевинско земљиште од преко 2 ha. Локација се наслања на регионални пут Р-475 Костајница – Приједор. Од центра Костајнице удаљена је око 1 km.
На самој локацији су постављене и изграђене путне саобраћајнице, нисконапонска мрежа, телекомуникацијска мрежа, водовод и канализација.
Локација предвиђа девет (9) грађевинских парцела одређене величине које се могу спајати односно раздвајати.
Имајући у виду карактер простора могуће је организовати производњу нижег или средњег степена буке на бази прераде дрвета, метала и других материјала који немају токсично дејство.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield

5.2 Статус пројекта

Општина Костајница је израдила и усвојила „Стратегију развоја општине 2011-2020“ као кључни стратешко-плански документ на којем ће се темељити даљни правци развоја општине. Стратегија је израђена од стране Општинског развојног тима у оквиру Пројекта интегрираног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу Швајцарске владе и Развојног програма Уједињених нација (UNDP), у току 2010.године.
Један од приоритетних циљева из саме Стратегије развоја је привлачење инвеститора у три пословне зоне у Костајници међу којима се налази и пословна зона „Тавија“.
За подручје пројекта при крају је израда урбанистичког плана и урбанистичких пројеката.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Географски положај и путна инфраструктура:

 • Општина Костајница има веома добар геостратешки положај и добро изграђену саобраћајну инфраструктуру, окосница путне мреже на коју се наслања локална путна мрежа је магистрални пут М-14 Бихаћ-Градишка и регионални пут Р-475 Костајница-Приједор.
 • Такође у близини Костајнице је Нови Град и Козарска Дубица око 30 km удаљени, а од града Бање Луке општина Костајница је удаљена 100 km.
 • Костајница граничи са Републиком Хрватском чиме се отвара могућност извоза на тржишта Европске уније због близине границе. Удаљена је од Загреба 85 km, ауто пута Загреб – Београд 30 km, од аеродрома у Загребу 75 km.
 • На подручју општине Костајница према попису из 2013.године живи 6308 становника те постоји веома квалитетна и образована радна снага различитх профила.
 • Површина општине је 85 km2.
 • Просјечна годишња температура: 10C.
 • Надморска висина од 105-407 метара.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

У овој фази сва вриједност инвестиција на подручју пословне зоне „Тавија“ ће зависити од у потпуности од самих инвеститора.

6.2 Планирани извори финансирања 

На предметним локацијама планирано је да инвеститори улажу властита средства без финансијског учешћа локалне заједнице.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина пружа сљедеће услуге инвеститорима:

 • „One stop shop“ (услуге за привреднике на једном мјесту),
 • Смањење ренте и накнада од 2% по запосленом раднику,
 • Информације у привреди,
 • Техничку подршку,
 • Једна од најнижих стопа пореза на непокретности у окружењу 0,10%,
 • Одобрења за грађење,
 • Одобрења за рад,
 • Еколошке дозволе,
 • Овјеру докумената,
 • Пољопривредну сагласност.

 

6.4 Инпути од стране инвеститора

Средства за реализацију пројекта, тржиште за пласман производа и прибављање потребних дозвола за изградњу.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Предвиђена је локација Тавија – Костајница.
На предметној локацији је неизграђено грађевинско земљиште у државној својини са правом располагања земљишта са 1/1 дијела у корист општине Костајница.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Донешена је Стратегија развоја општине Костајница у којој је предвиђена пословна зона „Тавија“. При крају је израда урбанистичког плана и урбанистичких пројеката.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА
Адреса: Светосавска бр.11
79224 Костајница
Тел: 00 387 (0)52-663-113/139
Факс: 00 387 (0)52 663 -553
E-mail: nacelnik@opstina-kostajnica.com
vladimir.c@opstina-kostajnica.com