1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Пословна зона „Јадар“, Зворник

2. СЕКТОР

Развој малих и средњих предузећа

3. ЛОКАЦИЈА

Град Зворник заузима територију површине 371,95km2 у сјеверо-источном дијелу Републике Српске и Босне и Херцеговине, на потезу који се издваја као Средње Подриње, односно као регија Бирач. Граничи се са општинама Братунац, Милићи, Власеница (на југу), Шековићи, Осмаци, Сапна (на западу), Угљевик и Бијељина (на сјеверу) и са Републиком Србијом (на истоку). На територији града живи 65.000 становника у 17.495 домаћинстава распоређених у 61 мјесну заједницу.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Како би се додатно подстакли раст и развој постојећих и отварање нових предузећа, те покретање производних дјелатности и улагање домаћих и страних инвеститора, Скупштина општине Зворник је 2011. године донијела Одлуку о оснивању пословне зоне „Јадар“ у Каракају, приградском насељу у непосредној близини граничног прелаза са функцијом робног царинског терминала и саобраћајница које воде ка Бијељини и Тузли. Она се простире на 8,09ha и у потпуности је инфраструктурно опремљена (водоводна,
канализациона, електро и телекомуникациона мрежа). Од укупне површине раније изграђених објеката за потребе дрвопрерађивачке индустрије може се користити 7.000 m². Преосталих 18.000 m² није погодно за употребу.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Пословна зона је спада у „brownfield“ инвестиције, власник пословне зоне је Градска управа града Зворник. На простору индустриске зоне „Јадар“ Зворник уређена је комплетна инфраструктура са потребним дозволама и документацијом за рад.

Од постојећих инфраструктурних објеката налазе се:

 • Објекат Управна зграда површине 728m² инфраструктурно је снабдјевена водом, струјом, канализацијом и телефонским прикуључком са 10 излаза. Инсталације и грејна тела за централно гријање постоје, али су ван функције. Сам простор је подјељен на ресторан са кухињом и канцеларије величине од 15m² до 20m² које су опремљене основим канцеларијским намјештајем (столови, столице, плакари старијег датума).
 • Објекат Фурнирка површине 3.952m² је један од новијих објеката који се може одмах користити уз минимална улагања – на једном мјесту кров прокишњава и на бочном зиду постоји мало оштећење изазвано нестручним руковањем машинама. Складиште угља је објекат површине 1.439m². Постоје оштећења на кровним сливницима, а бочне стране су затворене до висине од само 2m. Уколико би се затвориле до краја (8m) добила би се јако добра хала.
 • Објекат Сушара је намјенски објекат алуминијумског типа корисне површине 419m².
 • Објекат Савијени дијелови површине 708м² је у лошем стању, оронулих зидова и крова који прокишњава.
 • На објекту Нови погон је оштећена електроинсталација и нема мокри чвор, али се свих 974 m² може одмах користити уз минимална улагања.
 • Око 900 m² површине објекта Панелка се може, уз замену стакала на прозорима и обнављање малтера на зидовима, довести у стање погодно за употребу. Преосталих 2.200 m² је надограђено и у лошем је стању – урушена кровна конструкција са лесонит плочама.
 • Објекат Сирово одјељење има површину 2.991m² и висину 6m. Замjеном столарије и поправком водоводне цијеви која је пукла, може се довести у стање погодно за употребу.
 • Објекат Шперплоча површине 3.730m² је у лошем стању – кров прокишњава, зидови су оронули, прозори и врата полупани и уклоњени.
 • Лакирница је објекат у релативно добром стању. Заузима простор површине 1.200m² и има висину од 4m до 6m.
 • У лошем стању су објекти Магацин (950m²), Готови производи (1.000m²) и Складиште уља (130m²).
 • Од укупне површине објекта Радионица (760m²) око 200m² се уз извесна улагања може ставити у функцију. Исти случај је са објектом Магацин резервних дијелова (130m²).
 • Носач крана је објекат добре конструкције. Има јаке бетонске стубове висине 9m. Распон између два реда стубова је 16,5m. Уколико би се урадио кров и затвориле бочне стране, добила би се јако добра хала. Укупна дужина објекта је 127m.

 

5.2 Статус пројекта

Комплетан простор индустриске зоне „Јадар“ Зворник је у функцији, и посједује све потребне дозволе за рад, тренутно у на овом простору раде два предузећа која користе дио простора.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Локација пословне зоне „Јадар“ налази се у индустријској зони Каракај, и посједује изграђену комплетну индустриску инфраструктуру, а у окружењу послује више предузећа из разних сектора индустрије. Локација пословне зоне се налази на саобраћајном чворишту тј. 500 метара од граничног царинског терминала Каракај, удаљеност од жељезничке пруге и терминала је 700 метара а поред локације пролази магистрални пут М-19 БијељинаЗворник.
Удаљеност од аеродрума је: Бања Лука 224 km, Сарајево 160 km, Београд 140 km и Тузла 50km.
Такође, близина самог града Зворника обезбеђује будућим инвеститорима, квалитетне пословне, образовне, културне, спортске и друге услуге.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

6.2 Планирани извори финансирања 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Инвеститорима пружамо бројне повољности при инвестирању, добијању свих потребних дозвола и докумената што у многоме олакшава улагање и почетак успјешног пословања. Калкулација трошкова за накнаде, таксе и сагласности урађена је на примјеру инвеститора из металопрерађивачке или дрвопрерађивачке индустрије. Претпоставља се да се планира куповина парцеле 5.000m² са коефицијентом изграђености 20%, тј. 1.000m² на којој су изграђени једноспратни објекти, те да ће бити запослено 30 радника у машинском парку за који је потребна инсталисана снага струје 100 kW.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Од потенцијалних инвеститора се очекује улагање у реконструкицију постојећих или производно-пословних објеката, за чије је потребе израђен трошковник тренутних накнада.

 


Калкулација трошкова за накнаде, таксе и сагласности урађена је на примјеру инвеститора из металопрерађивачке или дрвопрерађивачке индустрије. Претпоставља се да планира куповина парцеле 5.000 m² са коефицијентом изграђености 20%, тј. 1.000 m² на којој су изграђени једноспратни објекти, те да ће бити запослено 30 радника у машинском парку за који је потребна инсталисана снага струје 100 kW.

Напомена: За подизање нових објеката на мјесту постојећих се не плаћа накнада за припрему урбанистичке документације, рента и уређење грађевинског земљишта јер је то већ плаћено за постојеће објекте. Уколико су нови објекти већи од постојећих, исте се плаћају, али само за разлику у квадратури.
*Сагласност за прикључак електричне енергије на два постојећа трафоа је плаћена тако да се ово односи само на постављање новог трафоа (80 КМ + ПДВ по једном kW).

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Пројекат је саставни део Стратегије интегрисаног развоја општине Зворник за период 2012- 2017. година. Простор пословне зоне је у 100% власништву Градске управе града Зворник, посједује све потребне дозволе за рад.
Пословна зона има властиту трафо станицу са два трафоа по 1.000 kW. Од њих креће само једна линија кабла који преноси електричну енергију од објекта до објекта. Електро инсталације су у функцији у објектима Управна зграда и Фурнирка, а у осталим су оштећене. Нема стубова за улично осветљење – раније су били постављени рефлектори на сваком објекту. Постоји водовод са два бунара, водоторњем капацитета 200 m³, пумпом која избацује 40t/сат, мотором 22 kW-1545 обрт/мин и инсталацијама које су оштећене на неколико мјеста. Вода је за пиће, али није (биолошки и хемијски) контролисана задњих 5 година. Сви објекти имају хидрантски прикуључак. У функцији су канализациона, гасна и телефонска инсталација, што није случај са грејним тијелима. Око пословне зоне је урађена ограда од бетонских стубова висине 3 m и мрежасте жице. Већим дијелом је зарасла у остругу и шибље због чега се не могу утврдити евентуална оштећења.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Пројекат пословне зоне „Јадар“ Зворник је у функцији и тренутно у зони послују два предузећа.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗВОРНИК
Служба за јавне набавке и међународну сарадњу
Контакт: Александар Јевтић, службеник за међународну и прекограничну сарадњу
Телефон: +387 56 232 216
Факс: +387 56 232 221
Мобилни телефон: +387 65 963 695
E-mail: aajevtic@gmail.com