​У Прес центру Владе Републике Српске данас је започела обука за примјену софтвера Регистра подстицаја.

У првој фази планирана је обука за именоване особе запослене у републичким органима управе, док ће у наредне двије седмице бити организована обука за запослене у јединицама локалне самоуправе.

Како би апликација Регистра подстицаја постала функционална и у планираном року заживјела у пракси било је неопходно да се спроведе обука запослених, те се на тај начин осигура тачност садржаја и благовремени унос података о подстицајима у Регистар.

Предвиђено је да финална апликација Регистра подстицаја омогући преглед планираних, одобрених и реализованих средстава за подстицаје привреди Републике Српске на републичком и локалном нивоу.

Регистар подстицаја доступан је на два портала:

Јавни портал Регистра подстицаја, који је доступан свима, и који садржи информације о самом регистру, актуелним јавним позивима као и доступним подстицајима који стоје на располагању заинтересованим корисницима

Административни портал Регистра подстицаја, који је доступан институцијама и овлаштеним особама на нивоу институција, односно за регистроване кориснике.

За израду Регистра подстицаја Министарство привреде и предузетништва обезбиједило је донаторска средства Усаид-а у износу од 329.000 КМ те је потписан  и споразум о додјели гранта за пројекат „Услуга имплементације информационог система за Регистар подстицаја у Републици Српској.