Административни портал Регистра подстицаја за регистроване институције званично је пуштен у функцију и доступан на интернет адреси регистра подстицаја у Републици Српској, а његов садржај се континуирано пуни подацима из републичких институација и јединица локалне самоуправе.

У складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске, Министарство привреде и предузетништва има улогу администратора Регистра подстицаја.

„Ријеч је о једном потпуно новом систему, јединственој електронској бази о средствима за подстицаје привреди Републике Српске који се додјељују како на републичком тако и на локалном нивоу. Циљ успостављања Регистра био је да обезбиједимо јасан и свеобухватан преглед планираних, одобрених и реализованих средстава за подстицаје привреди.

Сматрамо да ће се тај начин осигурати боља координација и размјена информација између институција које додјељују подстицаје, транспарентнији увид у одобрена и додијељена средства за подстицаје, а ова база користиће не само за потребе институција Републике Српске, већ и за информисање крајњих корисника и свих заинтересованих страна“, изјавио је министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић.

Регистар подстицаја доступан је на адреси http://regpodsticaja.vladars.net/ и то у виду два портала, први као јавни портал Регистра подстицаја, који је доступан свима, и који садржи информације о Регистру подстицаја, актуелним јавним позивима и доступним подстицајима који стоје на располагању заинтересованим корисницима. Други, административни портал Регистра подстицаја је доступан искључиво за регистроване кориснике, односно овлаштене особама на нивоу институција.

Након што у потпуности буде завршен унос података у електонску базу, Регистар подстицаја ће омогућити јавни увид о додјељеним средствима за подстицаје.

На иницијативу Министарства привреде и предузетништва, израду софтвера је подржала Америчке агенције за међународни развој (USAID) те обезбиједила донаторска средства од стране у износу од 329.000,00 КМ.

Успостављање Регистра подстицаја Републике Српске, који се додјељују привреди, предвиђено је Меморандумом о заједничким политикама за период 2018-2020. године, који је потписан између Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске 10. децембра 2017. године, као и Програмом економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године.