1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ПРЕРАДА И ПАКОВАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА

2. СЕКТОР

Пољопривреда

3. ЛОКАЦИЈА

Град Лакташи

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројектом „Паковање и продаја воћа и поврћа“ жели се успоставити откупно – прехрамбени центар за воће и поврће. На подручју града Лакташа постоји дугогодишња традиција у производњи воћа и поврћа. Значајан број произвођача примјењује савремену технологију и постиже европске приносе. У области
повртларства, највише се производе кромпир, лук, купус, паприке, парадајз, диње, лубенице и краставац, док се у области воћа највише производе јабука, шљива и крушка. Будући да постоји значајна сировинска база потребно је организовати откуп и прераду пољопривредних производа, односно воћа и поврћа. Град је спреман да инвеститору стави на располагање локацију на којој би могао да изгради објекат и стави у функцију за прераду и паковање воћа и поврћа.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Ријеч је о „greenfield“ инвестицији која би се реализовала у једној о пословних зона на територији града Лакташа. Наиме, на територији града Лакташа постоји неколико пословних зона у којима се може реализовати овај пројекат. Најперспективнија пословна зона Александровац, налази се у близини аутопута Бања Лука – Градишка, што ову локацију чини изузетно приступачном. Град Лакташи има развијену комплетну инфраструктуру што је чини једном од најатрактивнијих локалних заједница за улагање. Међународни прелаз Градишка, који посједује инспекцијске контроле за све врсте роба, удаљен је 20km од центра града Лакташи. Град Лакташи се налази свега 20 km од Бања Луке, административног и културног центра Републике Српске. Од великих регионалних центара Лакташе дијели највише 300 km (Сарајево – 250 km, Загреб – 160 km, Београд – 306 km, Љубљана 300 km). Развојни потенцијали на територији локалне заједнице Лакташи су велики, од индустрије, трговине, пољопривреде и туризма, до културе и спорта. С обзиром да град Лакташи једним дијелом припада Лијевчу пољу, тј. равничарско-брежуљкастом типу земљишта које је једно од најквалитетнијих обрадивих пољопривредних површина у Босни и Херцеговини, приноси пољопривредних производа су високи а земљиште је погодно за већину пољопривредних култура. Пољопривредно земљиште у Лијевчу пољу је земљиште највише бонитетне класе и производног потенцијала и већина становништва се бави пољопривредном производњом. Анализа је показала да би производња била већа, а чак би се и нови произвођачи укључили у комерцијалну производњу ако би имали сигурног купца за своје производе. Откупни и прерађивачки центар би сировине могао набављати од произвођача који се налазе на територијама општина Лакташи, Србац, Градишка и Козарска Дубица. У овим општинама постоји дуга традиција производње пољопривредних производа, производи се квалитетна сировина и произвођачи су овладали савременом технологијом производње. Са друге стране отварају се могућности извоза домаћих производа на инострано тржиште. Такође, могуће је успоставити кооперантску сарадњу између инвеститора и пољопривредних произвођача, тј. да инвеститор пољопривредним произвођачима обезбиједи репроматеријал и савјетодавне услуге које ће урачунати у откупну цијену. На тај начин инвеститор може под контролом држати све процесе од садње култура па до откупа. Овакав начин пословања, инвеститора чини сигурним да ће својим купцима предати робу одређене врсте и квалитете по унапријед договореној цијени.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Приједлог пројекта је тренутно само пословна идеја.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Комерцијални интереси улагача су оствариви. Самим тим што би се улагач нашао у улози сигурног купца, то значи да ће он организовати производњу произвођача у складу са личним потребама и намјерама, али и да купује квалитетну сировину која је доступна по прихватљивим цијенама. Инвеститор може да буде додатно мотивисан повољном цијеном електричне енергије, ниским транспортним трошковима због положаја града Лакташи али и развијене инфраструктуре и непостојањем других прерађивачких капацитета. Радна снага у Републици Српској је ресурс који је недовољно искориштен, што инвеститорима представља подршку конкурентности. Плате радника у Републици Српској су ниже од плата радника у окружењу. Просјечна нето плата на подручју града Лакташа износила је 844,00 КМ у 2021. години. Број становника на територији општине Лакташи према резултатима пописа из 2013. године износи 36.210 становника, а стопа незапослености у 2021. години је 8,56%. Конкуренција у овој области није велика, из разлога што пољопривредни произвођачи наступају самостално на тржишту, и нису у могућности да значајније утичу на кретања на тржишту пољопривредних производа.
У граду Лакташи успостављени су сервиси за пружање нотарских услуга, књиговодствених услуга и савјетовање из области пољопривреде.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Око 7.000.000 КМ

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Град Лакташи је спреман да инвеститору стави на располагање локацију на којој би могао да изгради објекат и стави у функцију за прераду и паковање воћа и поврћа.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Средства за финансирање инвестиције и менаџмент ланца додатне вриједности.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Удаљеност од административног центра града је 7km. Налази се поред магистралног пута М-16 Бања Лука – Градишка, има директан излаз на аутопут Бања Лука – Градишка и у непосредној је близини Међународног аеродрома Бања Лука.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Усвојен је регулациони план. Студија изводљивости за Агробизнис парк „Александровац“ је направљена у оквиру пројекта Подршка Европске уније успостављању и јачању пословне инфраструктуре за унапређење конкурентности МСП (EUSESBI). Пословна зона проширена је за нових 33,4 ha која се налазе
са друге стране магистралног пута Бања Лука – Градишка и на саобраћајници која повезује овај пут са аутопутем Бања Лука – Градишка.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ГРАД ЛАКТАШИ
Одсјек за локални развој
Горан Вујаковић, шеф одсјека
Тел: +387 51 334-213
E-mail: goran.vujakovic@laktasi.net