ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке привреди путем поврата уплаћених пореза и доприноса за ново запошљавање радника” чија је укупна вриједност 5.000.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програм се проводи кроз укупно пет  компоненти:

  • I компонента: Поврат пореза и доприноса за лица запослена са евиденције Завода за запошљавање  у периоду 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године.
  • II компонента: Доквалификација и преквалификација преко верификоване институције.
  • III компонента: Обуке на захтјев послодаваца организују се ради стицања знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.
  • IV компонента: Програм подстицаја за запошљавање младих у БПО индустрији.
  • V компонента: Програм подршке оспособљавању младих људи за запошљавање у области креативних индустрија, са фокусом на програмирање.

Захтјеви послодаваца по компоненти I ће се рјешавати редослиједом према датуму подношења, а јавни позив биће обустављен када се констатује утрошак средстава, а најдаље до 31. 12. 2023. године.

Рок за подношење захтјева по компонентама II, III, IV и V је 30 дана од дана расписивања јавног позива а последњи дан када се захтјеви могу предати је 31.08.2023. године.

Више информација на линку: http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podrske_privredi_putem_povrata_uplacenih_poreza_i_doprinosa_za/

Такође, Завод за запошљавање Републике Српске реализује и Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања „Заједно до посла” у 2023. години, чија је укупна вриједност 6.000.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске. Овим програмом предвиђено је суфинансирање запошљавања сљедећих категорија незапослених лица, као што су:  дјеца погинулих бораца Војске Републике Српске (ВРС), ратни војни инвалиди и демобилисани борци ВРС, као и тешко запошљива лица у изразито неразвијеним и неразвијеним  општинама. Више информација о овом програму на: http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_sufinansiranja_zaposljavanja_i_samozaposljavanja_zajedno_do_posla_u/