Министарство привреде и предузетништва Републике Српске обавјештава привредне субјекте из ресорне надлежности да је продужен рок за достављање пријава по Јавном позиву за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години, који ће бити отворен до 07. јуна 2021. године.

Министарство привреде и предузетништва донијело је одлуку о продужењу рока за подношење пријава за 15 дана како би омогућило свим привредним субјектима да правовремено поднесу захтјеве, а узимајући у обзир велико интересовање пословне заједнице.

Подсјетимо, 22. априла 2021. године Министарство привреде и предузетништва расписало је Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години, у трајању од 30 дана, односно до 22. маја 2021. године.

Услови за остваривање права на средства, намјена, критеријуми за оцјењивање пријава и друга питања од значаја за поступак додјеле средстава прописани су Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања.

Текст јавног позива, као и обрасци за попуњавање могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва Републике Српске.

Додатне информације могу се добити на телефон 051/338-376, а сви заинтересовани привредни субјекти се за сва додатна питања могу обратити и путем мејла: јavni.poziv@mpp.vladars.net.