1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине Соколац

2. СЕКТОР

Инфраструктура

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Соколац, налази се у источном дијелу Републике Српске, од Сарајева и Олимпијског центра Јахорина удаљена око 40 километра. У непосредној близини планиране локације налази се магистрални пут Сарајево-Београд. Површином од 689 км2 спада међу веће општине Републике Српске. Састоји се од 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста у којима живи 12.607 становника.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Енергетски ефикасна расвјета, повећана штедња и висок квалитет освјетљења.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Реконструкција јавне расвјете и унапређење енергетске ефикасности у систему јавног освјетљења општине Соколац примјеном нових система освјетљења, тј. замјеном постојеће јавне расвјете новом ЛЕД технологијом.

5.2 Статус пројекта

Урађена је Студија изводљивости за овај пројекат.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Полазиште за овај вид пројекта је чињеница да Општина Соколац има велике трошкове за потрошњу и одржавање јавног освјетљења, те да би се они могли значајно смањити уколико би се постојеће јавно освјетљење унапредило новим технологијама у области освјетљења. Укупна годишња уштеда би било око 23.000 €, те би се овај пројекат финансирао из уштеда.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Укупна вриједност пројекта износи 292.851 €.

6.2 Планирани извори финансирања

Јавно-приватно партнерство.

6.3 Инпути од стране локалног партнера

Плаћати годишњу накнаду приватном инвеститору.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Управља цјелокупним системом, инвестирање и одржавање за вријеме трајања уговора.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Општина Соколац.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је Студија изводљивости за овај пројекат и припремљен је нацрт Уговора о ЈПП и тендерска документација.
У току је провођење поступка избора приватног партнера, у складу са чланом 12. Закона о јавно-приватном партнерству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 59/09 и 63/11) и чланом 16. Уредбе о поступку реализације пројекта јавно-приватног партнерства у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 104/09 и 62/12). Поступак избора приватног партнера врши се методом компетитивног дијалога, која обухвата квалификациону фазу, фазу прикупљања квалификованих иницијалних понуда, фазу преговарања, те фазу достављања коначних понуда.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Општина Соколац
Гласиначка 13, 71350 Соколац
Контакт особа: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије
Телефон: +387 66 271 572, +387 57 448 056
E-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net
Web: http://www.opstinasokolac.net