1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Реконструкција хотела Сутјеска

2. СЕКТОР

Туризам и угоститељство

3. ЛОКАЦИЈА

Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Хотел „Сутјеска“ се налази у Националном парку „Сутјеска“ на Тјентишту. Девастиран је и потребно га је у потпуности реконструисати.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Назив објекта: Хотел „Сутјеска“

Година изградње: 1958, реконструисан 1985.година

Спратност: НП + ВП + 2 + М

Површина објекта (нето корисна): Укупна површина 3.115 m2

Садржај објекта: Објекат садржи рецепцију, снек бар, котловницу, праоницу, трафо, магацине, 3 ресторана, кафану, сепарее, кухињу, спаваће собе, санитарне чворове и терасе.

Конструкција објекта: Конструкција објекта је армирано-бетонска, са армиранобетонским међуспратним плочама и армирано-бетонским зидним платнима.

Архитектонска обрада објекта: Ниско приземље објекта је обложено каменом, стубови и дио високог приземља су малтерисани и прскани хирофом. Спратови су као и кров, покривени етерним плочама. На високом приземљу постоји низ остакљених плоха, док су прозори метални.

Инсталација објекта: У објекту су постојале све инсталације за хотел „Б“ категорије: електро, водовод, канализација, централно гријање, ПТТ, против пожарна дојава, вентилација итд.

Потребна реконструкција: У објекту су уништене све инсталације, струје, воде, гријања, столарија, подови, санитарија, опрема. Конструктивни елементи нису оштећени.

Капацитет: 105 лежајева.

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield пројекат.
Ради се о објекту који захтијева интервенцију да би се поново вратио у употребу. Објекатом управља Јавна установа Национални парк „Сутјеска“, власник Република Српска.

5.2 Статус пројекта

Сачувана је пројектна документација по којој је изграђен (1958) и реконструисан (1985) хотел „Сутјеска“ на Тјентишту.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • Изузетно атрактивно природно и културно насљеђе.
  • Веома позната туристичка дестинација на подручју бивше Југославије.
  • На траси пута Сарајево-Дубровник и Београд-Црногорско приморје.
  • Усвојен План газдовања (Мeнаџмент план) 2014-2029. године.
  • Низак ниво загађености и клима погодују развоју туризма у свим сезонама.
  • Погодан за развој комплексне туристичке понуде.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Вриједност инвестиције:

  • За грађевинску реконструкцију објекта 1 милион ЕUR,
  • За уређење ентеријера око 3 милиона ЕУР.

 

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање од стране улагача.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Локација: Ужа урбана зона Националног парка „Сутјеска“ на Тјентишту

Имовински однос: Управљач ЈУ НП „Сутјеска“, власник Република Српска

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Планом газдовања и Акционим планом Владе Републике Српске предвиђено дугорочно концесионо улагање.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ЈАВНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНИ ПАРК „СУТЈЕСКА“
Контакт особа: Дејан Павловић, директор
Адреса: 73 311 Тјентиште
Телефон: + 387 58 233-102, +387 65 001 357;
Факс: + 387 58 233-114;
E-mail: info@npsutjeska.net
sutjeska@teol.net
Web: www.npsutjeska.net