1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „БЕЋАРУША“

2. СЕКТОР

Спортско-рекреативни туризам и угоститељство

3. ЛОКАЦИЈА

Улица Српске војске, општина Билећа

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Спортско рекреативни центар простире се на 24.321m2 површине. Овај комплекс налази се у власништву општине Билећа на локацији у близини магистралног пута. Комплекс чине два објекта: „бећаруша“ на три етаже површине 397 m2 и зграда заједничког становања површине 712m2. Остатак овог комплекса чине двориште, земљиште уз зграде те спортски терени.
Парцела је опремљена са цјелокупном инфраструктуром.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Brownfield

5.2. СТАТУС

У питању је изграђен комплекс који захтјева минималне инвестиције.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Овај комплекс се налази на изузетно повољној локацији, удаљен свега је 100 метара од раскрснице путева који воде према Црној Гори и Хрватској. У кругу од 60-ак километара налазе се аеродоми у Дубровнику и Тивту, а планирана је изградња и аеродрома у Требињу, које се налази на свега 30 километара од овог комплекса. Спортско-рекреативни центар, угоститељски објекти са хотелским смјештајем, дом за старија лица, стамбени комплекс само су неке од могућности које се отварају за потенцијалног инвеститора.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Процијењена вриједност је цца 600.000,00 евра, с тим да ова цијена подлијеже промјенама у складу са договором инвеститора и општине Билећа.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Финансирање пројекта је предвиђено да у потпуности буде од стране инвеститора.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Општина се обавезује да ће инвеститора ослободити плаћања комуналних накнада и такси за првих 12 мјесеци пословања.
Такође, општина ће субвенционисати запошљавање младих и социјално угрожених категорија.
Потенцијални инвеститор ће имати потпуну подршку општинске администрације са циљем што бржег обављања административно- техничких послова.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Од инвеститора се очекује: обнављање инфраструктуре, уређење простора и отварање нових радних мјеста.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Комплекс се налази у Улици Српске Војске, у власништву општине Билећа.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађена је пројектно-техничка документација, прибављена Урбанистичка сагласност.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА БИЛЕЋА
Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове
Контакт: Огњен Капор, начелник одјељења
Телефон: 066/768-408;
Е-маил: opbil.nacprivrede@teol.net