1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Спортско-рекреативни центар „Ријечани“

2. СЕКТОР

Спортско-рекреативнo-конгресни туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Модрича, Ријечани

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Спортско-рекреативни центар „Ријечани“ представља стратешки важан потенцијал за развој туризма на подручју општине Модрича. Смјештен је на планини Требава, удаљен само 12 km oд цeнтрa грaда. У близини центра се налази и манастир који је задужбина Драгутина Немањића из 13. вијека. Представља еколошки очуван амбијент који је погодан и за љетне и за зимске рекреативне садржаје. Има све погодности за развој спортског, екскурзивног и конгресног туризма.

Центар располаже са:

  • централним објектом, зиданим од чврстог материјала са двије сале, кухињом и рестораном са 50 мјеста, осам соба за смјештај и пратећим простором;
  • десет бунгалова са по три собе, ходником, наткривеном терасом и тоалетом;
  • спортски терени за фудбал (травнати), кошаркашки и одбојкашки терен.

 

Својевремено, спортско-рекреативни центар „Ријечани“ је представљао прави туристички дијамант општине Модрича, али због дугогодишње употребе спреман је за додатна усавршавања која ће му вратити некадашњи сјај и уврстити га у топ туристичке дестинације ових простора.

 

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield, власништво општине Модрича.

5.2 Статус пројекта

Потребна реконструкција и адаптација објекта, уз могућност доградње и развоја постојећих садржаја. Потребно израдити пројектну докуметацију.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

На подручју општине Модрича, Добојске регије а и шире тренутно не постоји функционалан туристички садржај који би могао одговорити на захтјеве савремене туристичке потражње. Инвестирањем у овај центар створио би се модеран и функционалан туристички потенцијал који би представљао основу за даљи развој туристичке понуде у виду ловног, вјерског и других видова туризма.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

 


УКУПНО 

682.464,88 КМ

I фаза ИНФРАСТРУКТУРА 

299.546,56 КМ

Реконструкција централног објекта, уз израду пројектне документације:

208.305,41 KM

Уређење 10 бунгалова:

 190.572,31 КМ

Ископ бунара са пропратним радовима и дозволама:

 55.000,00 КМ

Изградња паркинг простора 600 m2:

21.000,00 КМ

Изградња вањских тоалета са 6 кабина:

12.500,00 КМ

Проширење игралишта за фудбал:

2.625,00 КМ

Пресвлачење одбојкашког игралишта:

11.849,25 КМ

Изградња смјештаја за два пони коњића 24 m2:

6.000,00 КМ

II фаза ДОДАТНИ САДРЖАЈИ

88.649,97 КМ

Набавка два пони коњића:

 3.000,00 КМ

Набавка фијакера:

2.500,00 КМ

Мреже са стубовима и линијама за одбојку на пијеску:

1.696,50 КМ

Набавка љуљачке за дјецу:

 1.415,70 КМ

Набавка љуљачке:

2.702,70 КМ

Набавка вртуљка:

 1.866,15 КМ

Набавка кула сета:

7.020,00 КМ

Набавка бицикала 10 комада:

 4.000,00 КМ

Набавка мини голф терена од девет стаза површине 350 m2:

18.448,92 КМ

Набавка умјетне стијене за пењање и препрека:

46.000,00 КМ

III фаза УНУТРАШЊЕ ОПРЕМАЊЕ 

85.965,94 КМ

Опремање десет бунгалова:

6.421,00 КМ

Опремање ресторана:

 29.460,00 КМ

Опремање кухиње:

 27.601,47 КМ

Опремање шанка у ресторану:

 6.084,00 КМ

Опремање соба централног објекта:

 12.484,00 КМ

Униформе за запослене 16 комада:

 1.280,00 КМ

Постављање туристичке сигнализације:

  2.176,47 КМ

Набавка фискалне касе:

459,00 КМ


6.2 Планирани извори финансирања

Јавно-приватно партнерство

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Општина Модрича ће пружити пoмoћ при обезбјеђивању пројектне документације.
Поред тога, Општина је основала и Инфо центар за инвеститоре те пружа бесплатну помоћ инвеститорима код добијања неопходних дозвола, израду бизнис планова, увођење стандарда квалитета.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Инфраструктура, додатни садржаји и унутрашње опремање центра.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Постојећи Спортско-рекреативни центар „Ријечани“ у општини Модрича, која је удаљена свeгa 1.000 m oд будућeг aутoпутa Кoридoр Vc (прaвaц Будимпeштa – Oсиjeк – Moдричa – Сaрajeвo – Лукa Плoчe), 20 km oд грaничнoг прeлaзa сa Хрвaтскoм/ЕУ (Шaмaц) и у нeпoсрeднoj je близини жeљeзничкe пругe (прaвaц Бeoгрaд – Бaњa Лукa – Сaрajeвo – Будимпeштa). Taкoђe, удaљeна je oкo 80 km oд aeрoдрoмa у Tузли. Од инфраструктуре центар посједује струју, воду, канализацију, телефон.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Центар је тренутно у функцији и користи се, иако не у пуном капацитету.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА МОДРИЧА
Адреса: Видовданска 1, 74480 Модрича
Контакт особа: Аленка Иловчевић, Начелница одјељења за привреду и
друштвене дјелатности
Телефон: 053/813-026
Е-mail: nprivreda@modrica.ba