1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО“ ВЛАСЕНИЦА

2. СЕКТОР

Туризам, спорт и рекреација

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Власеница, Спортско рекреативни центар „Језеро“

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Општина Власеница је смјештена на сјеверним обронцима планине Јавор, познатој као ваздушна бања са високом концентрацијом озона у ваздуху, у области благо заталасаних висоравни, ријечних токова и шума. Богатство и разноликост биљног и животињског свијета, ријеке ове регије које припадају првој и другој категорији по чистоћи и квалитету вода и историјски споменици чине Власеницу атрактивном дестинацијом за зимски, авантуристички, спортски, здравствени и излетничко-рекреативни туризам, лов и риболов.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

a

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Brownfield. Тражи се инвестиор.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

На локацији предвиђеној за изградњу туристичког комплекса налази се језеро настало на вјештачкој брани ( удаљеност од центра града: 2 km). Језеро посједује потенцијале за развој излетничког туризма, рекреације и спорта у љетњем периоду.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

– Локација комплекса изузетно повољна;
– Постоји потребна комунална инфраструктура;
– Недостатак атрактивног туристичког садржаја на подручју регије Бирач;
– Добра саобраћајна повезаност са осталим дијеловима Босне и Херцеговине као и земаља у региону. Удаљеност од аеродрома: Београд (221 km ), Бања Лука (221 km) , Сарајево (89 km ) и Тузла (74 km).
– Ефикасна општинска администрација;
– Могућност улагања у проширење угоститељског капацитета новим објектима, изградња објеката са смјештајним капацитетом и уређење плаже и сл.;
– Повољне климатске прилике.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА
6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

У зависности од уговореног облика сарадње.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

У зависности од уговореног облика сарадње.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Убрзане процедуре регистрације, издавања дозвола и рјешења на локалном нивоу. Пружамо подршку инвеститорима за прибављања неопходних сагласности и дозвола за које су надлежни виши органи власти. Ефикасне процедуре за добијање дозвола за грађење, уз олакшице у плаћању накнада за грађење објекта. Комуналне накнаде и таксе су међу најнижим у Републици Српској, уз предвиђене олакшице – 0,1% стопа пореза на непокретности. Дајемо информације и обезбјеђујемо логистику привредним субјектима приликом конкурисања за подстицајна средства која додјељују надлежне институције Републике Српске и БиХ. Пружамо постинвестициону подршку постојећим инвеститорима у оквиру Сарадничке мреже са Министарством привреде и предузетништва Републике Српске.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

У зависности од уговореног облика сарадње.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Да. Локација: Шире подручје општине Власеница, удаљеност од центра града је 2 km. Локација дефинисана Урбанистичким планом општине Власеница. Земљиште површине 109 xa у власништву је општине Власеница 1/1.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Почеле су активноси уређења објеката и локације.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

Адреса: 9 Јануар бр. 14, 75440 Власеница
Контакт особа: Жељко Дамљановић
Тел: +387 56 490 072
+387 65 808 597
E-mail: zeljkod@opstinavlasenica.org
Web: www.opstinavlasenica.org