1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Спортско-рекреациони центар

2. СЕКТОР

Туризам и рекреација

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Соколац, налази се у источном дијелу Републике Српске, од Сарајева и Олимпијског центра Јахорина удаљена око 40 километра. У непосредној близини планиране локације налази се магистрални пут Сарајево-Београд. Површином од 689 km2 спада међу веће општине Републике Српске. Састоји се од 12 мјесних заједница са 95 насељених мијеста у којима живи око 12.600 становника.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

У склопу отвореног пливалишта предвиђена је изградња три отворена базена. Базене прате неопходни садржаји, гардероба са кабинама за пресвлачење, санитарни чворови и тушеви.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се о “greenfield” пројекту, о три отворена базена и то: један пливачки, један за обуку непливача и један за дјецу. Земљиште на којој је планирана локација у власништву је Општине Соколац

5.2 Статус пројекта

Урађен главни пројекат, маја 2014. године, “Гeтрис” д.о.о. Бања Лука га је радио, и доступан је.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Заједно са осталим пратећим спортским садржајем (спортском двораном, стадионом, и спортским теренима) који се налази поред планиране локације, ова три базена би чинила једну заокружену цјелину, која би, обзиром да у непосредној близини нема таквих садржаја имала и своју економску оправданост, гледано кроз продају карата, угоститељским и другим сличним садржајима. У непосредној близини налази се магистрални пут Сарајево Београд.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Укупна вриједност пројекта износи 2.556.459 €.

6.2 Планирани извори финансирања

Заједничко улагање

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Израда главног пројекта коштала је 29.880€, тржишна вриједност земљишт на којој је планирана изградња, а које је у власништву Општине износи 76.693€.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Заједничко улагање у договореном износу, зависно од удјела у власништву.

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Предвиђена локација се налази у самом центру општине, на падини између паркинг простора увинерзалне спортске дворане и фудбалског стадиона Ф.К. “Гласинац”. Постоји сва инфраструктура, струја, вода, канализација, приступне саобраћајнице….

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађен главни пројекат.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА СОКОЛАЦ
Гласиначка 13,
71350 Соколац
Контакт: Митар Пржуљ
Телефон: +387 66 271 572, +387 57 448 056
Е-mail: mitar.przulj@opstinasokolac.net
Web: http://www.opstinasokolac.net/