1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Стамбено пословни центар ЕУРЕКА

2. СЕКТОР

Грађевинарство

3. ЛОКАЦИЈА

Насеље Ада у Бањој Луци удаљено мање од 5 km од центра града (улица Степе Степановића бр. 327) на главном магистралном путу М4, који директно повезује локацију објекта са аутопутом Бања Лука-Градишка и даље аутопутом Београд-Загреб, те међународним аеродромом Бања Лука.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Планирано је да се стамбено пословни центар „ЕУРЕКА“ састоји од двије ламеле и од два дијела: стамбени дио, који би обухватао 48 станова површине 3.103,36 m² и пословни дио, који би обухватао 6 пословних простора површине 1.138,88 m², подземног паркинга са 54 мјеста и надземног паркинга са 10 мјеста. Укупна бруто површина објекта износи cca 8.652 m². Постоји могућност флексибилне организације пословних и стамбених јединицa.
Површина земљишта на којем би се градио објекат износи cca 5.000 m². Кориштење имена Еурека, као и маскоте „Manneken Pis“ је добијено на основу службеног овлаштења трајног кориштеља и употребе заштитног знака и маскоте од стране Салона „Brussels Innova/Eureka“, Brussels на име г-дина Миће Гаћановића, који је ово oвлаштење добио на основу добијених многобројних међународних престижних награда и признања, као и међународно заштићених и прихваћених реализованих патената и 26-то годишњем професионалним и успјешним ангажовањем на Свјетском салону проналазака, истраживања и нових технологија „Brussels Innova/Eureka“, Brussels. У складу са тим пословни дио СПЦ Еурека би био јединствени објекат у Југоисточној Европи, а у складу и намјени заштићеног знака „Еурека“. Такође, стамбени дио би могао да буде претворен и у хотел, у зависности од договора са инвеститором.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Greenfield, a може бити и у облику заједничког улагања, па самим тим и удио у власништву.

5.2 Статус пројекта

Урађен идејни пројекат и урађена пројектна документација.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Очекивани профит инвеститора је 30-32%.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Oko 3.800.000 Евра

6.2 Планирани извори финансирања

Зависи од договора са инвеститором

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Зависи од договора са инвеститором

6.4 Инпути од стране инвеститора

Зависи од договора са инвеститором

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Насеље Ада у Бањој Луци, удаљено мање од 5 km од центра града (улица Степе Степановића бр. 327) на главном магистралном путу М4, који директно повезује локацију објекта са аутопутом Бања Лука-Градишка и даље аутопутом Београд-Загреб, те међународним аеродромом Бања Лука. Објекат је предвиђен регулационим планом Бања Лука (Регулациони план МЗ АДА, РП „Ада-Дебељаци 3“), који је усвојен 2006. године. Земљиште је 1/1 приватно власништво г-дина Миће Гаћановића и посједује комплетну инфракструктуру (вода, струја, канализација, интернет…).

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урађен је идејни пројекат

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Проф. др Мићо Гаћановић, дипл.инж.електротехнике
Адреса: Симе Миљуша 92, 78.000 Бања Лука
Тел: 051/438-012
E-mail: bilchy@blic.net