Обавјештавамо вас да је у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – БиХ 2014-2020 отворен Трећи позив за достављање пројектних приједлога.

Рок за достављање пројектних приједлога је 07. јун 2022. године до 15.00 часова.

Општи циљ овог позива за подношење приједлога пројеката је: унапређење друштвено-економског развоја у пограничном подручју између Републике Србије и БиХ, кроз спровођење циљаних и конкретних акција, на основу компаративних предности програмске области и заједничког, ефикасног коришћења ресурса.

Позив подржава два тематска приоритета:

  • Промоција социјалне и економске инклузије (1 000 000 евра);
  • Повећање доприноса туризма социо-економском развоју програмског подручја (2 207 809 евра).

Укупан буџет Позива износи евра 3 207 809 евра.

Водећи апликанти морају бити правна и непрофитна лица основана у Србији или БиХ.

Детаљне информације о Позиву доступне су на сљедећем линку:

https://srb-bih.org/en/3rd-call-for-proposals-within-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-bosnia-and-herzegovina-2014-2020-has-been-launched/