1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Туристички комплекс Трескавица

2. СЕКТОР

Туризам

3. ЛОКАЦИЈА

Општина Трново

 

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Општина Трново налази се 30 km јужно од Сарајева и позиционирана је на М-18 магистралном путу Сарајево-Трново-Фоча-Требиње који повезује Јадранско море са континенталним залеђем. Трново је смјештено уз долину ријеке Жељезнице окружено планинама Бјелашницом на западу, Трескавицом на југу и Јахорином на сјевероистоку, по којима је ова општина и препознатљива. Ријека Жељезница својом љепотом, а посебно локалитетом Казани представља посебну атракцију за  туристе, планинаре, риболовце. Прије рата, хотели „Трескавица“ и „Рајски до“ са спортским теренима били су највећи и најзначајнији смјештајни капацитети на подручју општине Трново. У хотелима су чак боравили фудбалери познатих клубова који су ту долазили на припреме. Данас су оба хотела девастирана, али због своје локације и природног окружења изузетан су потенцијал за улагање.
Захваљујући Трескавици и обилним природним ресурсима Трново увијек има толико тога да понуди туристима. Развој туризма је једно од стратешких опредјељења општине Трново, јер располаже значајним туристичким потенцијалима за развој ове привредне гране. Осим тога, општина има изузетно повољан геостратешки положај а од међународног аеродрома Сарајево удаљена је само 25 km.
Поред двије познате туристичке дестинације, Јахорине и планине Трескавице, у урбаном дијелу Трнова налази се туристички комплекс Трескавица, на лијевој страни магистралног пута Сарајево-Фоча, у непосредној близини ријеке Жељезнице. Простире се на парцели површине 19 841 m2, а обухвата угоститељске објекте хотел „Трескавица“ и пансион „Рибњак“ са 11 базена.
Постојећи хотел „Трескавица“ је девастиран у току ратних дешавања, а има корисну површину 2512 m2. Пансион „Рибњак“ који је у изградњи има корисну површину 670m2 и својим садржајем (у приземљу ресторан са пратећим садржајима, а на спрату смјештајни капацитети 3 апартмана и 4 собе за спавање) допринио би повећању туристичких капацитета општине. У непосредној близини објекта налази се 11 базена укупне површине од 1762 m2. Прије рата служили су за производњу квалитетне рибе, пастрмке, у количини од 25 тона на годишњем нивоу. С обзиром да производња није настављена могуће је промијенити намјену
базена у складу са потребама потенцијалног инвеститора.
Пројектом је предвиђена реконструкција постојећих капацитета како би се комплекс Трескавица ставио у функцију. Реализацијом пројекта туристички комплекс постаће привлачан разним сегментима туристичке тражње а уједно ће се побољшати садржај туристичке понуде општине.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield

5.2 Статус пројекта

Урађена пројектно-техничка документација и изведени радови на реконструкцији пансиона „Рибњак“ – ниво груби грађевински радови (објекат покривен).

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

 • Општина Трново сматра да је овај пројекат стратешки важан;
 • Локација комплекса изузетно повољна;
 • Близина међународног аеродрома;
 • Добра саобраћајна повезаност са осталим дијеловима Босне и Херцеговине као и земљама у региону;
 • Комунална изграђеност;
 • Ефикасна општинска администрација;
 • Повољне климатске прилике;
 • Трново, као потенцијална дестинација конгресног туризма;
 • Близина планине Трескавица са својим природним љепотама, као једне од туристичких дестинација, повећан број туриста који је посјећују, као и остала природна излетишта општине Трново (Рајски до, Казани на ријеци Жељезници) изискује да се повећају и туристички капацитети за смјештај и пружање услуга туризма;
 • Близина општини Фоча на чијој територији се организује рафтинг на Дрини и Тари, као једна од препознатљивих туристичких атракција.

 

На који начин ће се остварити комерцијални интерес улагача

Потенцијални инвеститор интерес остварује путем добијања права пружања туристичких услуга на атрактивној локацији, очекиваног запошљавања властитих капацитета у реконструкцији и кориштењу комплекса, као и у реализацији добити од континуираног кориштења. У ближем окружењу не постоје слични туристички садржаји и капацитети.

Економски допринос пројектa локалној заједници

Очекивани број новозапослених: 50

Структура новозапослених:

 • висока стручна спрема: 15
 • средња стручна спрема: 25
 • квалификовани радници: 10

 

Допринос буџету општине кроз локалне порезе и таксе: 40.000,00 € на годишњем нивоу.
Упошљавање постојећег ланца добављача:“Бинго“, “Тропик“, “Конзум“.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

1.800.000,00 €

6.2 Планирани извори финансирања

 • Jавно-приватно партнерство;
 • Kонцесија.

 

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

6.4 Инпути од стране инвеститора

 

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
 • Локација: У урбаном дијелу општине Трново, са лијеве стране магистралног пута Сарајево – Фоча у близини корита ријеке Жељезнице.
 • Општинско власништво.
 • Постоји потребна комунална инфраструктура (струја, вода, канализација, приступне саобраћајнице).

 

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Изведени су груби грађевински радови /објекат је покривен/

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ОПШТИНА ТРНОВО
Трновског батаљона бр. 86
71 220 Трново
Телефон: +387 57 610 237
Факс: +387 57 610 242
Е-mail: infotrnovors@teol.net
Web: www.trnovo-rs.com