1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Унапређење производње и дораде сертификованог сјемена важнијих врста ратарских и повртарских биљака у Републици Српској

2. СЕКТОР

Пољопривреда

3. ЛОКАЦИЈА

Нова Топола

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Сјеме се сматра једним од највриједнијих производа сваке биљне врсте. Производња пољопривредног биља у многоме зависи од квалитета употребљеног сјемена и научно је доказано да квалитет сорте и сјемена има највећи утицај на формирање приноса и квалитета добијених пољопривредних производа.
Да би се добило квалитетно сјеме, осим квалитетне производње у пољу, потребна је и квалитетна дорада сјемена. Производња и дорада домаћих сорти и хибрида ратарских биљних врста, зависно од биљне врсте, задовољава свега 5-20% од укупних потреба Републике Српске. То је разлог да се увози велика количина
сјемена, за шта се издвајају велика девизна средства.
ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука је једина институција у Републици Српској и БиХ која се бави стварањем нових сората и хибрида и која има признате властите сорте и хибриде ратарских биљних врста, али која са данашњом сјеменском производњом не подмирују ни 10% од укупне потражње сјемена домаћих произвођача ратарских биљних врста у Републици Српској и БиХ.
Због вишеструко већих потреба у сјемену за тржиште Републике Српске и БиХ од данашње производње, ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука планира изградњу дорадног центра („фабрике сјемена“) како би се у Републици Српској повећала производња и дорада властитог сјемена. У оквиру „фабрике сјемена“ предвиђа се изградња објекта гдје би била инсталисана универзална линија за дораду сјемена стрних жита, кукуруза, крмног биља, индустријског биља и поврћа, сушара за сушење сјеменског кукуруза, складишни простор за натурално и дорађено сјеме, машине и возила и простор за раднике.
Изградњом „фабрике сјемена“ ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука био би оспособљен за значајно већу сјеменску производњу и дораду сертификованог сјемена свих категорија, с чим би се повећао удио сертификованог сјемена у укупној количини сјемена које користе пољопривредни произвођачи у Републици Српској и БиХ за 50% до 2020. године. „Фабрика сјемена“ биће основ за већу конкурентност домаће производње сертификованог сјемена увођењем виших стандарда у процес производње, дораде и маркетинга домаћег декларисаног сјемена. Изградњом „фабрике сјемена“ комплетираће се ланац од селекције властитих сорти, преко сјеменске производње до дораде, чиме ће се створити самоодрживи систем домаће сјеменске производње у Републици Српској и БиХ.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Brownfield

5.2 Статус пројекта

Урађена пројектна документација.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

  • На подручју Републике Српске и БиХ пласира се сјемена у вриједности од 50 милиона евра.
  • Изградњом дорадног центра („фабрике сјемена“) омогућава се осим дораде сјемена домаће производње и дорада сјемена страних компанија.
  • Постоји велика потражња за домаћим сјеменом сората хибрида створених у ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука које су прилагођене за производњу у агроеколошким условима Републике Српске и БиХ.

 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

3.000.000 евра

6.2 Планирани извори финансирања

Потпуно финансирање пројекта од стране улагача (кредитно задужење).

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Јавна установа Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука улаже земљиште, објекте, домаће сорте и хибриде ратарских биљних врста, стручни кадар и радну снагу.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Финансијска средства за реализацију наведеног пројекта и евентуално донација у сврху промоције инвеститора.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Општина Градишка, Нова Топола. Локација ће се обезбиједити куповином постојећег објекта бившег дорадног центра Ратарство Нова Топола или изградња новог објекта за дорадни центар у Индустријској зони Нова Топола, Градишка.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Урaђeна студија изводљивости.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА
Контакт: Проф. др Војислав Тркуља
Тел. +387 51 311 313
E-mail: vtrkulja@blic.net

E-mail: ler@trebinje.rs.ba; natasa.tucic@trebinje.rs.ba
Телефон: +387 59 272-628