1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Употреба постојећег објекта коришћеног за потребе прерађивачке индустрије или складиштења „ЦИГЛАНА“ а.д. Градишка, за покретање нових пословних активности

2. СЕКТОР

Саобраћај и складиштење, индустрија грађевинског материјала, прерађивачка индустрија и др.

3. ЛОКАЦИЈА

Шири центар града Градишка

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

 

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.
Град Градишка нуди brownfield локалитете као потенцијалне локације за успјешно улагање и пословање. Проактивна и флексибилна градска администрација стоји на услузи потенцијалним инвеститорима (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима.)
Циљ пројекта је стављање у функцију постојећих производних објеката „ЦИГЛАНА“ а.д. Градишка, према потребама нових инвеститора.

Постојећи објекти и инфраструктура:

Површина објеката износи 4.100 m2, година градње: 1960. Тип конструкције: ситна цигла. Доступна комунална инфраструктура: вода, електрична енергија (трафо станоца 500 kWА, канализација на удаљености 35 m од фабрике);
Потребне дозволе за рад издаје Окружни привредни суд Бањалука. Урбанистичку сагласност за радове и грађевинску дозволу издаје Град Градишка.

Инвестициона могућност: закуп или продаја

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Ради се o пројекту на атрактивној brownfield локацији у ширем центру града, која је у приватном власништву.
Тражи се стратешки партнер за куповину или закуп пословног објекта у циљу његове санације, улагања у производне погоне, отварање нових радних мијеста и запошљавање стручног кадра са територије града Градишка, покретање производње са могућношћу извоза на ЕУ тржиште.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пословни објекат се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“ Европске уније.
Највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Промет преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.
Изграђен модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Потенцијални инвеститор, односно купац или закупац у својој понуди предлаже цијену закупа, купопродајну цијену, план инвестиција, план запошљавања и реализује је у договору са власником локације (приватно власништво). Укупна вриједност инвестиције ће бити одређена у зависности од потребе и захтјева инвеститора.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, понуда квалификоване и компетентне радне снаге, проактивна и флексибилна градска администрација која је на услузи потенцијалним инвеститорима (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима) на нивоу локалне управе.
Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Реконструкција и адаптација објекта, отварање производног објекта, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекти су лоцирани уз обалу ријеке Саве, 2 km од граничног прелаза БиХ-Хрватска и 5 km од царинског терминала, на локалном путу који повезује Градишку са општином Србац. Објекат је удаљен 6 km од ауто-пута Београд – Загреб и 10 km од ауто-пута Градишка – Бањалука.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта: Градска управа града Градишка
Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ.
Контакт особа: Данијела Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте
Телефон: +387 51 810 333
E-mail: danijela.ljoljic@gradgradiska.com
Website: www.gradgradiska.com
www.investingradiska.com