1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Употреба постојећег објекта коришћеног за производњу текстила „ГАМАТЕКС“ а.д. Градишка, за покретање нових пословних активности

2. СЕКТОР

Текстилна индустрија са могућношћу пренамјене

3. ЛОКАЦИЈА

Шири центар града Градишка

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.

Град Градишка има дугу традицију и добар међународни углед када је ријеч о текстилној индустрији. Структура производа је врло широка: тешка конфекција-мушка и женска, лака конфекција, спортска опрема, рубље, заштитна опрема, медицински програм, кухарски програм и др. Искусна и квалификована радна снага, близина тржиштима западне Европе, кратак рок испоруке европским трговцима, дуга традиција и know hоw – све су то потенцијали који привлаче међународне компаније и инвеститоре. Преко 90% компанија је извозно оријентисано што значи да су прерађивачки капацитети усмјерени на lohn послове за водеће свјетске произвођаче. Најзначајније компаније су „ELLA TEXTILE“ d.o.o. (Calzedonia Group), „Гончин“ д.o.o., који производи HTZ заштитну опрему и медицинску конфекцију за познате аустријске купце, „Hakadesch“ d.o.o. предузеће које програм доњег рубља ради за познатог њемачког купца, „Svetislav Tex“ d.o.o. који највећи дио модне конфекције пласира на тржиште Италије, као и „Botex“ d.o.o., „Марди“ д.o.o. и многи други. Потребно је истакнути да фирме из Градишке у текстилној индустрији раде за водеће свјетске брендове као што су то: „C&A“, „Burberry“, „Piere Cardin“, и др.
Циљ пројекта је стављање у функцију постојећег производног објекта „ГАМАТЕКС“ а.д., према потребама нових инвеститора.
Постојећи објекти и инфраструктура

На располагању је постојећи објекат површине 550 m2 + поткровље (магацински простор величине cca 250 m2). Посједује засебну капију, прилаз камионима, тоалет, мини кухињу, три канцеларије и салонски простор. Гријање на плин. Постоји сва потребна инфраструктура на, и око објекта: ел.енергија, вода, канализација, телекомуникација, расвјета, приступни путеви.
Инвестициона могућност: закуп.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Ради се o пројекту на атрактивној brownfield локацији у ширем центру града, која је у приватном власништву.
Тражи се стратешки партнер за закуп пословног објекта у циљу његове санације, улагања у производне погоне, отварање нових радних мијеста и запошљавање стручног кадра са територије града Градишка, покретање производње са могућношћу извоза на ЕУ тржиште.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пословни објекат се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“ Европске уније.
У Градишци се налази највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Остварује се промет од преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.
Изграђен је модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Потенцијални инвеститор, односно закупац, у својој понуди предлаже цијену закупа, план инвестиција, план запошљавања, и реализује је у договору са власником локације (приватно власништво).

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, проактивна и флексибилна администрација (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима), квалификована радна снага, итд.
Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Реконструкција и адаптација објекта, отварање производног објекта, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат је лоциран уз транзитни пут Градишка – Козарска Дубица. Удаљен је 1 km од граничног прелаза БиХ – Хрватска. Од ауто-пута Бањалука – Градишка удаљен је 3 km, од ауто-пута Загреб – Београд 5 km.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта: Градска управа града Градишка
Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ.
Контакт особа: Данијела Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте
Телефон: +387 51 810 333
E-mail: danijela.ljoljic@gradgradiska.com
Website: www.gradgradiska.com
www.investingradiska.com