1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Употреба постојећег објекта „МИЛКА АГРО“ коришћеног за потребе прехрамбене индустрије и складиштења, за покретање нових пословних активности

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија и складиштење

3. ЛОКАЦИЈА

Ужи центар града Градишка. Адреса: 16. Крајишке бригаде бб.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Предмет улагања је brownfield локалитет и налази се 100 % у приватном власништву компаније „МИЛКА-АГРО“ која обавља дјелатности складиштења воћа и поврћа.
Град Градишка нуди brownfield локалитете као потенцијалне локације за успјешно улагање и пословање.
Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.
Као најдоминантнији сектори привреде града Градишка издвајају се: дрвопрерада, металопрерада, прехрамбена индустрија, пољопривреда и трговина, које са собом носе највећи дио прихода, добити, извоза и запослености на територији града.

У области пољопривреде Градишка има лидерску позицију у РС/БиХ у воћарству, нарочито у производњи јабука, док је у сточарству свињогојство свој некадашњи примат уступило говедарству (производња млијека, тов јуница), а дјелимично и пилићарству. Захвалјујући великим површинама квалитетног земљишта и повољним климатским условима, ратарство и повртларство су такође изузетно развијени у поређењу са остатком РС/БиХ.

Циљ пројекта је стављање у функцију постојећег производног објекта привредног друштва „МИЛКА АГРО“, према потребама нових инвеститора.

Постојећи објекти и инфраструктура
Површина објекта износи: 11.745 m2. Тип конструкције: скелетна. Доступна комунална инфраструктура: вода, хидрантска мрежа, канализација, телекомуникациона мрежа, као и громобранска инсталација.

Потребне дозволе за рад издаје Окружни привредни суд Бањалука. Урбанистичку сагласност за радове и грађевинску дозволу издаје Град Градишка.

Инвестиционе могућности које нуди власник су: куповина и закуп.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Ради се o пројекту на атрактивној brownfield локацији у ужем центру града, која је у приватном власништву.
Тражи се стратешки партнер за куповину или закуп пословног објекта у циљу његове санације, улагања у производне погоне, отварање нових радних мијеста и запошљавање стручног кадра са територије града Градишка, покретање производње са могућношћу извоза на ЕУ тржиште.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пословни објекат се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“ Европске уније.
У Градишци се налази највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Остварује се промет од преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.
Изграђен је модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Потенцијални инвеститор, односно купац или закупац, у својој понуди предлаже цијену закупа, купопродајну цијену, план инвестиција, план запошљавања и реализује је у договору са власником локације (приватно власништво). Укупна вриједност инвестиције ће бити одређена у зависности од потребе и захтјева инвеститора.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, квалификована и компетентна радна снага, проактивна и флексибилна градска администрација на услузи потенцијалним инвеститорима (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима).
Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Реконструкција и адаптација објекта, отварање производног објекта, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат је смјештен уз бивши царински терминал у Градишци. Удаљен је 500 m од граничног прелаза БиХ-Република Хрватска, 5 km од ауто-пута Београд-Загреб, и исто толико од ауто-пута Градишка-Бањалука.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта: Градска управа града Градишка
Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ.
Контакт особа: Данијела Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте
Телефон: +387 51 810 333
E-mail: danijela.ljoljic@gradgradiska.com
Website: www.gradgradiska.com
www.investingradiska.com