1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Употреба постојећег објекта „МИЛКА АГРО“ коришћеног за потребе прехрамбене индустрије и складиштења, за покретање нових пословних активности

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија и складиштење

3. ЛОКАЦИЈА

Ужи центар града Градишка. Адреса: 16. Крајишке бригаде бб.

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

 

Предмет улагања је brownfield локалитет и налази се 100 % у приватном власништву компаније „МИЛКА-АГРО“ која обавља дјелатности складиштења воћа и поврћа.

Град Градишка нуди brownfield локалитете као потенцијалне локације за успјешно улагање и пословање.

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.

Као најдоминантнији сектори привреде града Градишка издвајају се: дрвопрерада, металопрерада, прехрамбена индустрија, пољопривреда и трговина, које са собом носе највећи дио прихода, добити, извоза и запослености на територији града.

У области пољопривреде Градишка има лидерску позицију у РС/БиХ у воћарству, нарочито у  производњи јабука, док је у сточарству свињогојство свој некадашњи примат уступило говедарству (производња млијека, тов јуница), а дјелимично и пилићарству. Захвалјујући великим површинама квалитетног земљишта и повољним климатским условима, ратарство и повртларство су такође изузетно развијени у поређењу са остатком РС/БиХ.

 Циљ пројекта је стављање у функцију постојећег производног објекта привредног друштва „МИЛКА АГРО“, према потребама нових инвеститора.

 

Постојећи објекти и инфраструктура

Површина објекта износи: 11.745 m2. Тип конструкције: скелетна.  Доступна комунална инфраструктура: вода, хидрантаска мрежа, канализација, телекомуникациона мрежа, као и громобранска инсталација.

 

Потребне дозволе за рад издаје Окружни привредни суд Бањалука. Урбанистичку сагласност за радове и грађевинску дозволу издаје Град Градишка.

 

Инвестиционе могућности које нуди власник су: куповина и закуп.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1 О каквој врсти пројекта се ради?

Ради се o пројекту на атрактивној  brownfield локацији у ширем центру града, која је у приватном власништву.

Тражи се стратешки партнер за куповину или закуп пословног објекта у циљу његове санације, улагања у производне погоне, отварање нових радних мијеста и запошљавање стручног кадра са територије града Градишка, покретање производње са могућношћу извоза на ЕУ тржиште.

5.2 Статус пројекта

Пословни објекат  се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3 Разлози због којих би се инвестирало у пројекат

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“  Европске уније.

У Градишци се налази највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Остварује се промет од преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.

Изграђен је модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1 Навести процијењену вриједност пројекта у еврима

Потенцијални инвеститор, односно купац или закупац, у својој понуди предлаже цијену закупа, купопродајну цијену, план инвестиција, план запошљавања и реализује је у договору са власником локације (приватно власништво). Укупна вриједност инвестиције ће бити одређена у зависности од потребе и захтјева  инвеститора.

6.2 Планирани извори финансирања 

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3 Инпути од стране локалног партнера 

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, квалификована и компетентна  радна снага, проактивна и флексибилна градска администрација  на услузи потенцијалним инвеститорима (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима).

Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4 Инпути од стране инвеститора

Реконструкција  и адаптација објекта, отварање производног објекта, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат је смјештен уз бивши  царински терминал у Градишци. Удаљен је 500 m од граничног прелаза БиХ-Република Хрватска, 5 km од ауто-пута Београд-Загреб, и исто толико од ауто-пута Градишка-Бањалука.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта:  Градска управа града Градишка

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ

Контакт особа: Данијела Милетић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте

Телефон: +387 51 810 333

E-mail: danijela.miletic@gradgradiska.com

Website: www.gradgradiska.com

www.investingradiska.com