1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА

Brownfield пројекат – Употреба постојећег објекта „AGROEXPORT KOMPANI“ , за покретање нових пословних активности

2. СЕКТОР

Прехрамбена индустрија и складиштење

3. ЛОКАЦИЈА

Ужи центар града Градишка. Адреса: 16. крајишке бригаде бб

4. КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Подручје града Градишка је изузетно атрактивно за отварање производних погона и пословница, прије свега за предузећа која желе пословати ван законодавног оквира ЕУ, а извозити у земље чланице Уније, али исто тако и за пословне субјекте који желе пословати у оквиру тржишта која спадају под споразум CEFTA.

Доминантне привредне гране: трговина и прерађивачка индустрија (дрвопрерада, металопрерада и текстилна индустрија).
Привреда града Градишка традиционално је заснована на пољопривреди. Посљедњих година расте значај прерађивачке индустрије, предвођен секторима дрвопрераде, металопрераде, те прераде хране, који носе највећи дио прихода, добити, извоза и запослености на територији града.

Циљ пројекта је стављање у функцију постојећих производних објеката привредног друштва „AGROEXPORT KOMPANI“, према потребама нових инвеститора.

Постојећи објекти и инфраструктура

Површина објеката: 15.968 m2; Година градње објекта: 1970-1990.
Тип конструкције: класична зидана + скелетна.
Потребне дозволе за рад издаје Окружни привредни суд Бањалука. Урбанистичку сагласност за радове и грађевинску дозволу издаје Град Градишка.

Инвестиционе могућности које нуди власник су: куповина и закуп.

5. ДЕТАЉНИЈИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

5.1. О КАКВОЈ ВРСТИ ПРОЈЕКТА СЕ РАДИ?

Ради се o пројекту на атрактивној brownfield локацији у ужем центру града, која је у приватном власништву.
Тражи се стратешки партнер за куповину или закуп пословног објекта у циљу његове санације, улагања у производне погоне, отварања нових радних мијеста и запошљавања стручног кадра са територије града Градишка, покретање производње са могућношћу извоза на ЕУ тржиште.

5.2. СТАТУС ПРОЈЕКТА

Пословни објекат се налази у 100 % приватном власништву; у току је процес изналажења стратешког партнера за инвестирање.

5.3. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ БИ СЕ ИНВЕСТИРАЛО У ПРОЈЕКАТ

Град Градишка има изузетно повољну геостратешку локацију, на „вратима“ Европске уније.
У Градишци се налази највећи гранични прелаз у РС – БиХ за промет роба анималног и биљног поријекла. Остварује се промет од преко 1.000.000 путничких и 100.000 теретних возила на годишњем нивоу.
Изграђен је модеран царински терминал на локацији поред будућег моста на Сави, који ће ауто-пут Бањалука – Градишка повезати са мрежом европских путева.

Привреда града Градишка традиционално је заснована на пољопривреди. Посљедњих година расте значај прерађивачке индустрије, предвођен секторима дрвопрераде, металопрераде, те прераде хране, који носе највећи дио прихода, добити, извоза и запослености на територији града.

У области пољопривреде Градишка има лидерску позицију у РС/БиХ у воћарству, нарочито у производњи јабука, док је у сточарству свињогојство свој некадашњи примат уступило говедарству (производња млијека, тов јуница), а дјелимично и пилићарству. Захваљујући великим површинама квалитетног земљишта и повољним климатским условима, ратарство и повртларство су такође изузетно развијени у поређењу са остатком РС/БиХ.

6. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

6.1. НАВЕСТИ ПРОЦИЈЕЊЕНУ ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА У ЕВРИМА

Потенцијални инвеститор, односно купац или закупац у својој понуди предлаже цијену закупа, купопродајну цијену, план инвестиција, план запошљавања и реализује је у договору са власником локације (приватно власништво). Укупна вриједност инвестиције ће бити одређена у зависности од потребе и захтјева инвеститора.

6.2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Потпуно финансирање пројекта је од стране потенцијалног улагача.

6.3. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРА

Програми и подстицаји привредницима од стране Градске управе града Градишка, понуда квалификоване и компетентне радне снаге, проактивна и флексибилна градска администрација која је на услузи потенцијалним инвеститорима (све неопходне дозволе издају се у рекордним роковима) на нивоу локалне управе.
Царинске и пореске олакшице, ниска стопа пореза на добит, повољан третман страних инвеститора, као и споразуми о унапређењу и заштити инвестиција на нивоу РС.

6.4. ИНПУТИ ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА

Реконструкција и адаптација објекта, отварање производног објекта, запошљавање стручног и квалификованог кадра са простора града Градишке.

7. ДА ЛИ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ФИЗИЧКА ЛОКАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Објекат је смјештен у индустријској зони уз зграду бившег царинског терминала у Градишци, удаљен је 500 m од граничног прелаза БиХ – Република Хрватска, од ауто-пута Загреб – Београд објекат је удаљен 5 km.

8. ДА ЛИ СУ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ВЕЋ ЗАПОЧЕЛЕ

Да, Градска управа града Градишка проводи активности у тражењу потенцијалног инвеститора.

9. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА СА КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈАМА

Подносилац пројекта: Градска управа града Градишка
Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка, РС, БиХ.
Контакт особа: Данијела Љољић, начелник Одјељења за развој и међународне пројекте
Телефон: +387 51 810 333
E-mail: danijela.ljoljic@gradgradiska.com
Website: www.gradgradiska.com
www.investingradiska.com